Sommerens vakreste eventyr
Velkommen til en digital Naturefest 19.06.21 kl.10:00, live fra Halsnes!

Årets livesending vil vare store deler av dagen, slik at du kan gå inn og ut av sendingen slik det passer for deg.
Det vil bli gjort opptak av sendingen som blir publisert i etterkant.
}