Prosjekt 2023

Attendees: 169
Etternavn Fornavn Tittel Firma Registered date
Aadland Vibeke Spesialrådgiver Statsbygg 28.06.2023 15:21:36
Aarrestad Meier Irene Markedssjef tidlig fase Norconsult 20.09.2023 14:51:05
Aarseth Wenche Professor Nord Nord universitet og NTNU 01.09.2023 13:23:49
aase marianne avdelingsleder PL samferdsel Rambøll AS 28.08.2023 12:54:18
Aasland Jørgen Sales Manager, Nordics Safran Software Solutions AS 15.09.2023 9:34:24
Aga Bjørn Einar Områdedirektør Advansia 15.09.2023 16:44:05
Ambjørnrud Julie Prosjektøkonom Statsbygg 15.09.2023 9:54:09
Andersen Bjørn Professor NTNU 08.05.2023 9:13:20
Aslesen Sigmund Utviklingsleder Veidekke Bygg Norge 11.09.2023 10:02:24
Bakke Christian ph.d. kandidat NTNU / Statsbygg 18.09.2023 10:34:08
Barstad Mari divisjonsleder WSP 06.06.2023 16:22:40
Bernakiewicz Gry Prosjektleder Advansia 30.06.2023 23:24:07
Berntsen Henriette Frafjord WSP Norge AS 31.08.2023 12:50:41
Beste Teresa fung. underdirektør Statsbygg 25.04.2023 14:22:35
Birkeland Steffen Emil Sr Prosjektleder Hafslund Oslo Celsio AS 07.09.2023 9:54:14
Bjørshol Espen Direktør Ledelse og styring Multiconsult Norge AS 13.09.2023 14:24:34
Bjørsrud Glenn Seksjonsdirektør Prosjektledelse OPAK AS 04.09.2023 10:53:07
Blücher Peter Leading advisor Cost Management Equinor 27.06.2023 12:58:08
Bohne Rolf André Professor NTNU 29.06.2023 16:47:41
Borge Markus Drake Direktør Prosjektledelse Nett Statnett SF 11.09.2023 15:27:12
Botten Runar Utbyggingssjef Avinor AS 26.06.2023 13:28:19
Braathen Mari Manager Project Control & Analysis Equinor 27.06.2023 12:58:09
Brask Janette Avdelingsleder prosjekt og byggeledelse, Utbygging BaneNOR SF 18.07.2023 13:43:22
Broch Hanna Rachel Utbyggingssjef Sporveien AS 25.08.2023 12:30:00
Brovold Ståle Fagleder prosjektledelse Veidekke Norge Veidekke Entreprenør AS 16.08.2023 15:03:30
Brunborg Per Morten Rådgiver Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:17
Bruvoll Eirin Seksjonsleder, prosjektstyring Multiconsult 21.08.2023 11:04:03
Bull Ole Martin Project leader Equinor 28.06.2023 14:41:30
Burmnn Bjørn Prosjektutvikler Stafr Consulting AS 30.08.2023 9:17:55
Bøhn Cecilie Seniorrådgiver Statens Vegvesen 15.06.2023 14:46:21
Børstad Øyvind Konsulent og Partner Hups AS 28.08.2023 13:00:54
Cameron David Manager External Engagements University of Oslo 29.06.2023 15:42:38
Dalen Ola Prosjektdirektør Multiconsult 13.09.2023 14:27:03
Dragsund Håkon Direktør WSP 07.06.2023 8:07:33
Drevland Frode Førsteamanuensis NTNU 15.09.2023 10:23:19
Duun Cathrine Manager Project Management & Control Equinor 19.09.2023 16:12:50
Dybvand Mary Ann Prosjektcontroller Statnett SF 07.09.2023 13:08:58
Døssland Rune Fagansvarlig Program og Prosjektledelse Skarpe AS 19.08.2023 13:40:05
Dåsvand Aleksander Lnett 30.06.2023 16:32:19
Eid Vigdis seniorrådgiver Stortingets administrasjon 11.09.2023 10:29:06
Eiken Trine PMO-direktør Statsbygg 26.06.2023 14:40:43
Ek Ragnar Director metier 03.07.2023 13:16:31
Ekambaram Siva Forsker SINTEF 28.06.2023 16:26:58
Eklund Jan Director Construction metier 03.07.2023 13:16:32
Elnan Gisle Avdelingsleder Advansia 11.09.2023 15:16:59
Elvesæter Steven Rådgiver Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:15
Eriksen Daniel André Daglig leder Prosjekt Norge v/NTNU 30.06.2023 13:08:29
Eriksen Håkon Treu VP Project Execution Methodology Multiconsult 03.08.2023 17:42:28
Eriksen Linda Sunde Avdelingsdirektør Statsbygg 08.05.2023 15:50:54
Espeland Renate Spesialrådgiver prosjekteierstyring Statsbygg 29.06.2023 11:45:38
Falang Magnus Skår Gruppeleder prosjekter Lnett AS 28.06.2023 14:46:03
Farid Parinaz Postdoktor, Forskningsprogrammet Concept NTNU 17.09.2023 21:00:10
Finsveen Jarle Fagdirektør Dovre Group Consulting 05.09.2023 12:05:34
Fiskå Ole Petter Prosjektleder Lnett AS 28.06.2023 14:46:04
Forbord Jørn Spesialrådgiver Prosjekteierstyring Statsbygg 15.09.2023 13:36:20
Foss Einar Senior Advisor Statkraft 27.06.2023 9:34:41
Foyn Øyvind Vice President Buildings Oslo COWI AS 18.08.2023 16:54:40
Fredriksen Robin Kalkulatør / prosjektkonsulent Øksnes Entreprenør AS 12.09.2023 7:20:05
Gjerde Morten NTNU 29.06.2023 11:18:26
Gomnæs Lars Christian Prosjektsjef Statsbygg 13.09.2023 13:35:44
Graham Joakim Konsulent Intersoft Management Systems 14.06.2023 11:28:05
Gråthen Birger Porteføljeansvarlig - Sporveien Oslo Sporveier 29.08.2023 8:45:00
Gåseby Magnus Prosjektleder OPAK AS 13.09.2023 14:36:35
Halle Synnøve Bjerkestrand Programleder Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 14.09.2023 8:22:44
Halvorsen Elin Marie VP, Prosjektledelse, styring og kontroll Equinor 25.07.2023 19:15:31
Hansen Jan-Henry Daglig leder OPAK GRUPPEN AS 12.06.2023 14:13:18
Hanshus Hjelm Øystein Senior Prosjektleder Hafslund Oslo Celsio 08.09.2023 9:55:17
Hassan Jawad Avdelingsleder - Prosjekt infrastruktur Hafslund Oslo Celsio 12.09.2023 12:20:14
Heby Morten Avdelingsleder LILLEHAMMER KOMMUNE (945578564) 23.06.2023 10:55:58
Helsing Ida Digital forretningsutvikler Bane NOR 14.09.2023 15:09:56
Henriksen Alexander Prosjektleder Øksnes Entreprenør AS 12.09.2023 7:20:04
Hernborg Gunnar Prosjektdirektør GC Rieber Eiendom AS 30.06.2023 14:25:50
Heslop Robert MR equinor 16.08.2023 15:13:02
Heyerdahl Bjørn Tore seksjonssjef Stortingets administrasjon 11.09.2023 10:29:05
Hjelseth Eilif Professor NTNU 22.05.2023 23:38:25
Hoel Tor I. Direktør PMO og bærekraft Advansia AS 03.07.2023 12:14:59
Hoff Terje Sjef Rådgivning og kvalitetsikring Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:17
Hogna Egil Konsernsjef Norconsult 29.06.2023 17:53:25
Holm Hans Thomas Prosjektsjef Statsbygg 19.09.2023 14:42:07
Hustad Siri Sjefingeniør Statens vegvesen Drift og vedlikehold 28.06.2023 10:20:45
Høyesen Nora Prosjektøkonom Statsbygg 15.09.2023 9:52:59
Ihler Merete Prosjektleder prosjektering Statsbygg 05.09.2023 14:49:54
Instebø Cathrine Spesialrådgiver Advansia 06.07.2023 16:18:05
Jenensch Manuela Leder, Prosjektkontroll og analyse Equinor 25.07.2023 19:15:32
Johansen Agnar Professor Norwegian University of Science and Technology 19.09.2023 17:56:27
Jore Hanne Lovise Seniorrådgiver Statnett SF 05.09.2023 19:07:45
Jørgensen Sveinung Bærekraftseventyrer NHH 13.09.2023 20:17:31
Jørstad Arnt prosjektleder Sporveien AS 25.08.2023 12:30:01
Karason Ernir Senior Project Manager Rambøll Norge AS 30.06.2023 11:53:28
Kilde Halvard CEO Metier 18.09.2023 9:03:34
Klakegg Ole Jonny professor NTNU 24.04.2023 10:23:29
Kollien Hild Avdelingsleder Sporveien AS 27.06.2023 16:51:47
Kregnes Are-Magne Markedssjef Industri Consto AS 27.04.2023 9:55:39
Kvalnes Øyvind Professor Handelshøyskolen BI 13.09.2023 19:58:24
Kvamme Kjell Johnny Seksjonssjef Eviny Fornybar AS 15.06.2023 11:39:36
Kvamshagen Ane Ryttervoll Sjefarkitekt Statsbygg 26.06.2023 16:30:28
Kvålshaugen Ragnhild Professor Handelshøyskolen BI, Senter for byggenæringen 29.06.2023 15:50:09
Langholm Wenche Rådgiver NTNU, Prosjekt Norge 30.06.2023 8:48:55
Langlo Jan Alexander Førsteamanuensis NTNU / Prosjekt Norge 10.08.2023 13:30:41
Larsson Per Leder oslo Stafr Consulting AS 30.08.2023 9:17:56
Lee Thuy Seniorkonsulent Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:16
lereim jon Prof- II BI Norwegian Business School 13.09.2023 15:25:39
Lie Vidar Program Manager Equinor 18.09.2023 11:03:33
lile randi prosjektleder Advansia 27.06.2023 20:57:53
Lilleland-Olsen Magne Business Director Metier 18.09.2023 13:15:31
Lindholm Live Advokat Marstrand Advokatfirma 13.09.2023 13:37:12
Lundqvist Harald Leder fagsenter Avinor - Prosjekt og utbygging 08.09.2023 10:14:25
Lynås Marius Prosjektsjef Entra ASA 12.09.2023 12:02:49
Malvik Tobias O. Stipendiat NTNU 14.09.2023 11:52:04
Martinsen Jarle Manager Equinor ASA 05.09.2023 12:46:01
Marvyin Nitherson Overingeniør Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:15
Massie Daniel Phd-Stipendiat BI 15.09.2023 19:38:04
Meland Tormod Head Advisor Corporate PMO Statkraft 08.09.2023 14:46:31
Melander Ellen Avd.dir. prosjektutvikling tidligfase Statsbygg 26.06.2023 15:16:28
Morsund Roger Fagansvarlig prosjekteierstyring Statsbygg 29.06.2023 11:09:23
Moum Anita Konst. Prosjektdirektør NTNU 03.08.2023 14:03:00
Mustonen Magnus Seksjonsleder Prosjektledelse cowi 21.08.2023 8:31:39
Nerdal Ida Husby Senior prosjektcontroller Statnett 06.09.2023 12:51:17
Nergaard Ivar Skuespiller Ivar Nergaard 14.09.2023 8:52:14
Nes Kjetil Chief Concept Development Aker BP 26.06.2023 23:10:54
Nikolaisen Harald Adm. dir. Statsbygg 21.08.2023 9:36:51
Nore Lars Jarle Seniorarkitekt, prosjektdirektør Rambøll/Henning Larsen Architects 05.09.2023 21:59:48
Nøkleby Sigrid Enhetsleder Prosjektkontoret Ullensaker kommune 23.06.2023 12:25:50
Pedersen Benedicte Senior rådgiver Statnett SF 07.09.2023 11:59:46
Pedersen Lars Jacob Tynes Professor NHH 29.06.2023 15:39:08
Pedersen Niklas Prosjektleder Construction City Cluster 05.07.2023 12:14:17
Petersen Marit Gjestvang Leder Prosjektstøtte Sporveien 27.06.2023 16:52:00
Petterson Even Senioranalytiker Statnett SF 29.06.2023 9:16:52
Rashasingham Kamalan Universitetslektor OsloMet 11.07.2023 12:20:03
Reime Erik André Rådgiver Virksomhetsstyring Nye Veier AS 27.06.2023 13:45:29
Rekve Anders Forsker / lektor Oslomet /NTNU 24.08.2023 16:08:16
Rettedal Arve VP Renewables Project Deliveries Equinor ASA 30.06.2023 11:38:50
Rollstad Svein Erik Prosjektleder T-2 Prosjekt Vest 30.06.2023 15:58:02
Rugsland Sigurd Direktør Norconsult AS 04.08.2023 8:43:30
Rygh-Nilssen Janne Senioringeniør Statens vegvesen 15.06.2023 14:45:33
Røberg Øyvind Product Strategy Manager Safran Software Solutions AS 15.09.2023 9:34:25
Rørdam Sermin Head of Project Information and Document Management, Corporate PMO - STATKRAFT 13.09.2023 17:58:42
Saini Gurpreet Kaur Senior Rådgiver Bane Nor 11.09.2023 13:38:09
Saltveit Tobias Spesialrådgiver prosjekteierstyring Statsbygg 11.09.2023 12:38:16
Salvesen Øyvind Veddeng Senior Performance Analyst Aker BP 12.09.2023 12:01:33
Samnøy Håkon Daglig leder Excito Consulting AS 26.06.2023 15:21:07
Sandvik Kjersti Prosjekteier Statsbygg 18.09.2023 10:01:33
Shiferaw Asmamaw Tadege Førsteamanuensis NMBU 30.08.2023 22:19:31
Skjelderup Sylvia Weddegjerde Faglærer & prosjektleder Fagskolen i Viken 23.08.2023 11:13:58
Smørdal Sissel Seksjonssjef prosjekt i Eiendomsavdelingen ved UiB Universitetet I Bergen 27.06.2023 0:13:08
Soilammi Ari Utviklingssjef RIF 14.08.2023 10:13:04
Solheim-Kile Espen Fagleder prosjektledelse WSP 06.09.2023 17:40:50
Stava Gro Leder Organisasjonsutvikling Advansia/AFRY Advansia 18.09.2023 7:49:51
Stengelsrud Line Rådgiver Usikkerhetsledelse Forsvarsmateriell 20.06.2023 9:10:14
Stenseng Ørjan Salgssjef Precise Prediction AS 07.09.2023 9:42:35
Strand Alexander Daglig leder T-2 Prosjekt Vest 30.06.2023 15:51:14
Stray Sigurd-Martinius Konsulent Intersoft Management Systems 14.06.2023 11:28:18
Strøm Vibeke Seniorrådgiver Advansia 06.07.2023 16:18:05
Svenke Terese seniorrådgiver Stortingets administrasjon 11.09.2023 10:29:04
Svånå Randi Birgitte Divisjonsdirektør ASPLAN VIAK AS 08.09.2023 10:12:57
Sæter Ivar Prosjektleder Advansia 07.09.2023 13:57:41
Sæthre Tonje Aas Prosjektleder Advansia 28.06.2023 11:05:18
Thorbjørnsen Evy Direktør Prosjektstyring Lnett AS 28.06.2023 14:46:02
Topdal Anita Forsvarsbygg 27.06.2023 12:49:27
Totland Brynhild Næringspolitisk rådgiver Fornybar Norge 05.09.2023 12:00:06
Vaagaasar Anne Live Førsteamenuensis BI 09.05.2023 19:23:40
Vahr Henning R. Prosjektleder Advansia 24.04.2023 10:03:11
van Marrewijk Alfons Prof.dr.ing. Delft University of Technology 15.09.2023 17:24:16
Vatnan Johan Arnt Daglig leder / prosjektdirektør Cajun Management AS 15.09.2023 8:22:49
Veiberg Per Kristian Project leader Equinor 20.09.2023 14:20:30
Vik Gerd Rådgiver, ledelse og samhandling Rambøll 02.07.2023 21:45:12
Vo Tri Prosjektleder T-2 Prosjekt Vest 30.06.2023 15:55:30
Warlo Hans J. Divisjonsleder bygg og eiendom WSP Norge 28.08.2023 15:59:08
Wilhelmsen Heidi Prosjektcontroller Statnett SF 04.09.2023 14:31:19