DEN STORE PENGEDAGEN 2020
DIGITAL EVENT 22. OKTOBER
KLOKKEN 09:00 - 12:00


Fristen for påmelding var 19. oktober.
Du kan følge webinaret live eller i opptak her.

Formålet med Den store pengedagen er å senke terskelen mellom næringslivet og virkemiddelapparatet.

Bedriftene får møte virkemiddelaktørene på rekke og rad – og i løpet av en 15 minutter lang speed date avklarer man hvilke ideer det er mulig å jobbe videre med, og hvilke ideer som har bedre forutsetninger for å lykkes gjennom å benytte andre finansieringskanaler.

Nedenfor finner du mer informasjon om alle de 20 ulike aktørene du kan booke en til en samtale med 22. oktober. 

Målet er utvikling! Agder Næringsselskap AS investerer i små og mellomstore bedrifter ved å gå inn med aksjekapital - vi blir medeiere i bedriftene. Videre kan vi også bidra med kompetanse inn i porteføljebedriftene ved deltakelse i bedriftenes styre. Les mer
DnB kan bidra med rådgivning og finansiering av din bedrift. Enten du er en start up, vekstbedrift eller godt etablert, søker de etter de beste løsninger for deg i din livssyklus. Les mer 
Du merker det når ting ikke fungerer! Med designdrevet innovasjon tar du brukerne og kundene dine på alvor. Med dyp innsikt i brukernes behov får du en bedre, smartere, mer målrettede og lønnsomme produkter og tjenester. Designdrevet Innovasjonsprogram - DIP - gir din bedrift økonomisk støtte til å kjøpe inn designtjenester i denne viktige innovasjonsfasen. Les mer
Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Dette gjør det attraktivt for utenlandske kunder å velge norsk. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling og oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og forvalter en utlånsportefølje på mer enn 60 milliarder kroner. Les mer
Forskningsmobilisering kan tilby inntil kr. 200 000 i støtte for å dekke utgiftene til forskning. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Les mer
Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan mottat støtte og råd fra Forskningsrådet. Vi kan støtte forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet. Les mer
Future Materials katapult-senter er et nasjonalt utvikling- og testsenter for materialer. Vi gjør det enkelt for bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, - slik at fasen fra ide til produkt går raskere, bedre og med mindre risiko. Les mer
Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering. Vi skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. Les mer
Et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Innoventus Sør kan støtte innovative prosjekter, ideer og bedrifter. Til speed-date kan du møte Runar Brøvig. Les mer
Vi jobber for vekst og utvikling av bedrifter i Listerregionen. Gjennom næringshageprogrammet har vi ulike verktøy som hjelper bedriften på rett spor, få tilført finansiell støtte og kompetanse. Møt Christiane Skage til samtale om muligheter. Les mer
MIL har en topp moderne lab som inneholder over 55 teknologier av det siste som er tilgjengelig på markedet. Med ulike teknologier innen samme felt kan bedrifter selv teste og finne ut hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. Book en prat med Bernt Inge Øhrn for å sjekke muligheter. Les mer
Moment er et investeringsselskap som involverer seg i vekst- og oppstartsselskaper på Sørlandet. Vi engasjerer oss og rådgir bedrifter med det vi kaller et aktivt eikerskap. Det vil si at vi jobber side om side i et team sammen med dere underveis i prosessene. For å nå målene vi har satt tilbyr visom investeringsselskapet et stort nettverk og tilgang til kapital.Les mer
Få råd og støtte innen arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål. NHO gir også hjelp og veiledning når det gjelder næringspolitikk og regional utvikling. Les mer
Onsagers As bistår med å sikre og avklare strategi omkring bedriftens immaterielle verdier, som varemerke-, patent-, og designbeskyttelse. Book speed-date med Kristoffer Weltzien og Anders Solberg fra Onsagers. Les mer
Vi er engasjert i prosjekter i Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli. Bedriftene får bistand til å forme ideer og få oversikt over mulighetene. Vårt mål er skape vekst og utvikling på bedriftens premisser. Samtidig bygger vi et stort og spennende nettverk av bedrifter etablert innomhus hos oss, og ute i kommunene. Les mer
RFF Agder gir tilskudd til forskningsstøttet innovasjon. Trenger din bedrift forskning for å innovere? Book en samtale med Tone Haraldsen for å få informasjon om søknadsmulighetene. Les mer
Book samtale med en teknologi -investor med fokus på software-, sensor- og material-løsninger. Du kan booke samtale med Andreas Eskeland fra Skagerak Maturo. Les mer
Alle bedrifter som er skattepliktige til Norge kan søke SkatteFUNN, avhengig av bransje og størrelse. SkatteFUNN-ordningen er en del av skattesystemet. For å kvalifisere til ordningen må bedriften utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er ny sett mot det som finnes på markedet i dag. For å bli innrømmet skattefradrag, må det aktuelle prosjektet blir godkjent av Forskningsrådet som et FoU-prosjekt. Les mer
Book samtale med Njål Grønsund som gir råd og innspill om økonomi og finansiering til bedrifter som ønsker det! Les mer
Er din bedrift interessert i å ta del i internasjonale partnerskap og prosjekter? Book speed-date med Karsen Aust fra
Sørlandets Europakontor. Les mer
Om Den store pengedagen
Den store pengedagen startet opp i 2014 og er blitt en sentral møteplass i Agder for å koble næringslivet med det offentlige virkemiddelapparatet og andre finansierings- og mobiliseringsaktører. Arrangementet er initiert av NHO Agder i samarbeid med Agder fylkeskommune, Forskningsrådet, Sørlandets Europakontor og Innovasjon Norge. I år arrangeres Den store pengedagen for første gang som et heldigitalt arrangement.  
Program:

Kl. 09:00: Faglig påfyll
Om mulighetene som virkemiddelapparatet gir, Wenche Fresvik i Agder fylkeskommune

Kræsjkurs i virkemiddelapparatet, Anne-Britt Bjørdal, Innovasjon Norge

Bedriftcases
Agdir, Andrè Skoog Bondevik

​​​​​​​
Swipload, Stian Vere


Kl. 10:00: Speed-dates
I løpet av en 15 minutters lang samtale avklarer man hvilke ideer det er mulig å jobbe videre med og hvilke ideer som har bedre forutsetninger for å lykkes gjennom å benytte andre finansieringskanaler. 
Kontaktinformasjon:

Prosjektledelse
Anne Klepsland Simonsen
NHO Agder
Kjøita 6
4630 Kristiansand

Tlf: 45 28 19 96
E-post: anne.klepsland.simonsen@nho.no


​​​​​​​Fristen for påmelding var 19. oktober.
​​​​​​​Du kan følge webinaret live eller i opptak her.