Takk til våre foredragsholdere 
Komiteen for SØRLANDSSAMLINGA vil gjerne få takke dere alle for å bidra med deres foredrag. Uten deres velvillighet hadde ikke samlingen her i sør kunnet gjennomføres, slik den har blitt i nå over 40 år.

Historikken
For over 40 år siden satte noen svineprodusenter og rådgivere seg sammen for å lage en fag/sosial samling for svinemiljøet i Agder. Den gang bestod dette miljøet av forholdsvis mange små produsenter, i det vesentlige var svineproduksjon tillegg til annen produksjon på gården. Den første samlingen ble gjennomført  som en helgesamling 2. helg i januar på et hotell beliggende på Evje. Det var den gang Aust – og Vest Agder svineavlslag som arrangerte samlingen, organisasjonene Agro og Fkra støttet opp med faglige foredrag og bidrog litt økonomisk. Den gang som nå var samlingen en lunsj til lunsj samling.

Populær møteplass
SØRLANDSSAMLINGA ble fort en populær møteplass, og etter hvert nærmest en institusjon på Agder, som samlet årlig rundt 100 svineprodusenter til fag/sosialt samvær. Etter hvert som årene gikk fikk vi en strukturendring i næringen som gjorde at samlingen fikk færre deltakere, samlingen var fortsatt aktuell, men deltakerantallet sank årlig. 

Arrangementskomiteen bestemte seg etter hvert for å invitere andre dyreslag til samlingen, og etter noen år ble SØRLANDSSAMLINGA en samling for hele landbruksmiljøet i Agder.


Gjennom alle år har samlingen her sør vært viktig for utviklingen av områdets landbruk. Mange unge bønder har fått sin første innføring i landbruk på SØRLANDSSAMLINGA, og har her bygd sitt nettverk. Vi vet at SØRLANDSSAMLINGA har vært utslagsgivende for mange unge i deres yrkesvalg og fremtidsplaner.

Unge bønder har vært en viktig del av SØRLANDSSAMLINGA de seinere år, og vil være møteplass for unge bønder også i framtiden.

Hvem står bak Sørlandssamlinga

Norsvin Agder – NLR Agder - Tine - Nortura – Fkra – Agder Bondelag,  med støtte fra Agder fylkeskommune og Landbruksråd Agder.