Bransjeseminar - skred i bratt terreng
19. mars 2019
Radisson Blu Airport Hotell - Gardermoen
PROGRAM

Tid
Tema
08:00-09:00
REGISTRERING
09:00-09:15
Velkommen / NVE
09:15-09:45
NAKSIN / Ulrik Domaas, NGI
09:45-10:00
Bruk av de nye aktsomhetskartene for snøskred / Odd Are Jensen, NVE
10:00-10:20
PAUSE
10:20-11:05
Innledende studie av overgangsprosesser mellom flom og flomskred / Kalle Kronholm, Skred AS
11:05-11:30
Løsneområder i aktsomhetskart jord- og flomskred / Odd Are Jensen, NVE
11:30-12:30
LUNSJ
12:30-12:45
Introduksjon til prosjektet Bransjestandard - skred i bratt terreng / Martine Slåtten, NVE
12:45-13:15
Kartleggingsmetoder i bransjen - steinsprang og steinskred / Heidi Hefre, NGI
13:15-13:45
Kartleggingsmetoder i bransjen - snøskred / Birgit Rustad, Asplan Viak
13:45-14:00
PAUSE
14:00-14:45
Kartleggingsmetoder i bransjen - jord-, flom- og sørpeskred / Kalle Kronholm, Skred AS
14:45-15:00
Presentasjon av sikringshåndboka / Håvard Juliussen, Rambøll AS
Replace this text
Adresse:

Hotelvegen
2060 Gardermoen

Tlf: 63 93 30 00
E-post: info.airport.oslo@radissonblu.com