Forberedelse til automatisering og oppkoblede kjøretøy
Scandic Hell – 18. november
SINTEF inviterer til et 1-dags seminar på Scandic Hell den 18. november.

Fokuset er spesielt på forberedelser til oppkobling og automatisering av kjøretøy, noe som krever styrking av samarbeid på tvers av sektorer. Seminaret ønsker derfor å sette søkelys på økosystemet som behøves for å nyttiggjøre seg av den store teknologiutviklingen som skjer i bilparken.

Da må flere disipliner, sektorer og bransjer møtes, samarbeide og skape innsikt i hverandres fagkompetanse. Seminaret arrangeres av SINTEF og er finansiert av Norges Forskningsråd. 


Seminaret er tilknyttet forskningsrådsprosjektene Lambda Road og TEAPOT, hvor fremtidens behov for henholdsvis kommunikasjon og posisjonering innen transportsektoren er i fokus.


Lambda Road: https://www.sintef.no/prosjekter/2019/road/

TEAPOT: https://www.sintef.no/prosjekter/2021/teapot/
 
PROGRAM
09:00
Ankomst, registrering og kaffe
09:30
Velkommen ved forskningssjef Erlend Aakre, SINTEF
09:40
Prosjekter om kjerneteknologier for automatisering og oppkoblede kjøretøy – lærdommer og utfordringer. Erfaringer fra prosjektene LambdaRoad og TEAPOT, ved Hanne Seter og Petter Arnesen, SINTEF
10:05
15 min pause
10:25
Erfaringer fra testing av kjerneteknologier for automatiserte og oppkoblede kjøretøy. Presentasjoner ved Statens vegvesen ved Tomas Levin, Kartverket ved Astrid Marie F. Muggerud og NKOM ved Nikolai Gerrard
11:30
Lunsj og show case
Showcase med ny relevant teknologi starter kl. 12:00 i konferanselokalet.
Bildemonstasjon ved The NTNU Autonomous Perception Laboratory (NAPlab) og deres KIA Niro, ved Frank Lindseth (utendørs).
C-ITS og posisjonering med erfaringer fra jamming i Skibotn, ved Mats Bjerke fra Q-free.

Lidar-data og navigasjon mot punktsky, ved Samuel Schiess og Morten Taraldstend Brunes fra Kartverket.
Fysisk utstyr for C-ITS og hvordan det er koblet mot Central ITS Server, ved Bjørn Elnes fra Aventi
13:00
Panelsamtale mellom myndigheter i ulike sektorer med søkelys på muligheter og utfordringer i regulering og organisering av fremtidens teknologiske transportsystem, ved Direktør for myndighet og regelverk Marit Brandtsegg (Statens Vegvesen), fagsjef spektrumsavdelingen Espen Slette (NKOM) og fagdirektør FOU og innovasjon Reidun Kittelsrud (Kartverket). Hanne Seter ved SINTEF leder panelsamtalen.
14:00
15 min pause
14:15
Panelsamtale – Innovasjonsprosjekter med historier fra felten, Espen Nilsen, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Hanne Botten, Viken Fylkeskommune
15:00
Oppsummering av dagen med avslutning k. 15:10
 
Praktisk informasjon
Tid og sted:

18. november kl. 0900-1500. Scandic Hotell Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal.
www.sintef.no