LambdaRoad - avsluttende seminar
8.–9. juni 2022 | Oslo
Dette er en invitasjon til et avsluttende seminar i Oslo for Forskningsråds-prosjektet LambdaRoad. Prosjektet har hatt som fokus å undersøke hvilke fremtidige behov man har for kommunikasjon innen vegtransportsektoren, både fra et teknologisk og et organisatorisk perspektiv.

Mer info om prosjektet: https://www.sintef.no/prosjekter/2019/road/


Fokuset for seminaret er å formidle resultater fra prosjektet, samt å peke fremover på hvilke strategiske valg som ligger foran oss når stadig mer avanserte kjøretøy inntar vegene.

Seminaret vil inkludere samarbeidspartnerne i prosjektet: Statens vegvesen (prosjekteier), SINTEF (prosjektleder), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Telenor, Q-Free, og NTNU.

Seminaret er åpent.

 
PROGRAM
Onsdag 8. juni "Resultater fra prosjektet"
11.30 Lunsj
12.30 Velkommen, v. SINTEF
12.40 Hvorfor har Lambda vært et viktig prosjekt for Statens vegvesen? v. Statens vegvesen
13.00 NKOM
13.20 PAUSE
13.40 Piloteringen i Lambda, v. SINTEF
14.10 Verktøy for dekning langs veg – hvordan fungerer dette og hvorfor er dette nyttig for Statens vegvesen? v. SINTEF og Statens vegvesen
14.30 PAUSE
14.40  Telenor
15.00 Q-Free
15.20 PAUSE
15.30 NTNU
15.50 Avslutning av dagen
 
Torsdag 9. juni "Policy og strategi"
09.00 Kaffe
09.15 Hva har vi lært om regulering og forvaltning i Lambda? v. SINTEF
09.40 Strategier, langsiktig tekning og planer for pilotering og testing, v. Statens vegvesen
10.00 PAUSE
10.15  Diskusjon samarbeid og koordinering mellom Statens vegvesen og NKOM, v. Statens vegvesen, NKOM
11.15 PAUSE
11.30 Vegen videre
12.00 Avsluttende lunsj

 

Praktisk informasjon

Sted: Brynsengfaret 6 A, i lokalene til Statens vegvesen i Oslo
For spørsmål om seminaret: hanne.seter@sintef.no, mob. 95068230

www.sintef.no