Veterinærforeningens kursvirksomhet høsten 2021 og COVID 19

Veterinærforeningen har planlagt avvikling av høstens kurs ut ifra de til enhver tid foreliggende bestemmelser og råd fra helsemyndighetene. Det innebærer i skrivende stund at vi planlegger for noen kurs med fysisk tilstedeværelse av deltakere. Slik vi oppfatter smittevernmyndighetenes forventninger utover høsten mener vi det vil bli forsvarlig å åpne for fagtekniske utstillinger på høstens kurs. Etter at samfunnet gradvis har åpnet opp, kan vi forvente endringer i smittesituasjonen, og vi vil da foreta nødvendige justeringer av kursvirksomheten i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den rådende smittesituasjonen. 

​​​​​​​I tillegg legger vi til rette for at kursene også kan følges digitalt for de som av forskjellige grunner ikke kan delta fysisk på kurset.

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet finner du her og her.

Som følge av COVID–19 gjennomfører vi strenge smittehygienetiltak i tråd med anbefalinger fra folkehelseinstituttet og myndighetene. Det er gjennomført en omfattende risikovurdering som er oversendt kommuneoverlegen i den kommunen kurset holdes.

Det viktigste ved deltakelse på kurs er å unngå overføring av smitte fra syke personer. Vi er i løpende dialog med kurshotellene, slik at de har gode rutiner for håndvask og desinfeksjon og sørger for at avstandsreglene kan gjennomføres på en betryggende måte. I tillegg er det viktig at du som deltaker tar ansvar for å vurdere egen helsesituasjon. Er det mistanke om at du kan være smittebærer, eller at du har symptomer forenlig med smitte av COVID-19 er det ditt eget ansvar å ta nødvendige forholdsregler i tråd med helsevesenets anbefalinger og i så fall avstå fra deltakelse.
Du finner råd fra Helsedirektoratet her.

Vi oppfordrer generelt til å begrense alkoholinntak under og etter middagen til et nivå som gjør det mulig for deg å fortsatt holde anbefalt avstand og øvrige smitteverntiltak.

Om du skulle få symptomer på COVID–19 under oppholdet, ber vi deg om å isolere deg på hotellrommet, eller for deg selv inntil du har fått varslet arrangøren.


​​​​​​​
​​​​​​​Oslo, 25. august 2021

Ellef Blakstad, 
fagsjef Den norske veterinærforening