NORSK BYGNINGSFYSIKKDAG 2019
Onsdag 27. november | MEET-Ullevaal, Oslo
INVITASJON
På årets bygningsfysikkdag 27. november presenteres erfaringer og ny kunnskap om massivtre, fuktsikker byggeprosess, taping som tetteløsning for bygninger, radonsikring og termisk komfort i boligblokker. Konferansen er et viktig treffpunkt der forskere og andre aktører i byggenæringen møtes for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger. Årets program presenterer resultater fra forskning og erfaringer fra byggebransjen. Norsk Bygningsfysikkdag arrangereres av SINTEF og NTNU.


Praktisk informasjon

PRAKTISK INFORMASJON
TID: Onsdag 27. november 2019, kl. 09:00-16:00. Registrering fra kl. 08:30.
STED: Meet Ullevaal, Oslo, Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion, www.meet-ullevaal.no

PRIS OG PÅMELDING
Pris kr 4 500,- eks. mva. Studenter kr 1 000,- eks. mva.
Presse går gratis.
Inkludert lunsj og pauseservering.

PÅMELDINGSFRIST 
Innen 20. november 2019 (bindende). 
Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift. Deltakeravgiften må være betalt før kursstart.

SINTEF Community
SINTEF Community er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
www.sintef.no                 www.ntnu.no