TORSDAG 4. APRIL, MEET ULLEVAAL, OSLO
Ny teknologi gir nye muligheter, men også utfordringer. På Nasjonalt fuktseminar 2019 får du oversikten. 

Mange har oppdaget at taket kan brukes til mer enn å beskytte bygningen mot regn. Solceller, fordrøyningsbasseng, hager og til og med små parker finner stadig oftere plass på taket. Dette stiller større krav til takkonstruksjonen, og gjør det vanskeligere å oppdage svake punkter og fuktskader før det har oppstått større skader. 

Erlend Andenæs fra NTNU og Grete Kjeldsen fra Multiconsult vil beskrive risikomomenter og gi gode råd om hvordan man kan best mulig kan sikre seg god nok prosjektering og utførelse. Nye trådløse sensorer gir nye muligheter for å overvåke bygg, men gir også noen faglige og juridiske utfordringer. Seminaret vil se på teknikken, jussen og bygningsfysikken som knytter seg til dette. Programmet inneholder også siste nytt om skjeggkre, og om viktige endringer som berører omsetning av brukte - og ofte fuktskadede - boliger. 

I pausene blir det god anledning til å diskutere med foredragsholdere og andre deltakere, og det blir mulig å se nærmere på utstyr for fuktmåling og logging.

Ønsker du å stille med relevant stand på seminaret? Se praktisk informasjon.

Praktisk informasjon

TID:  Torsdag 4. april 2019,  kl. 09:00-16:00. Registrering fra kl. 08:30.

STED: Meet Ullevaal, Oslo, Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion, Norge

PRIS OG PÅMELDING
Pris kr 3 900,- eks.mva. Studenter kr 950,- eks. mva.

Grupperegistrering: 5 personer eller flere gis 20% rabatt) kr 3 120,- eks. mva.

Presse og ansatte i SINTEF Byggforsk / Mycoteam går gratis.

Inkludert lunsj og pauseservering.

PÅMELDINGSFRIST 
Innen 22. mars 2019 (bindende). 
Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift. Deltakeravgiften må være betalt før kursstart.

Stand: Ønsker du å stille med en stand på Nasjonalt fuktseminar? Vi har noen ledige plasser som kan benyttes av leverandører med relevante produkter. Pris stand inkl. 2 standpersonale/deltaker kr 10 000,- eks mva. Ta kontakt med solvi.delbekk@sintef.no for ytterligere informasjon vedrørende stand og vilkår.
OM ARRANGØRENE
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forsknings­in­sti­tutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forsk­­ning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, pro­duktdokumentasjon og kunn­­­skaps­formidling.

Mycoteam
Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (mugg­sopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering.WWW.SINTEF.NO/BYGGFORSK       WWW.MYCOTEAM.NO