PROGRAM
Dag 1 mandag 16. mars
Tid
Tema
09:00 - 10:00
Registrering, besøke utstillere og mingling
10:00
Åpning av konferansen -musikalske innslag og åpningstale
10:30 - 12:00
Sesjon 1: BÆREKRAFT og kosthold på ulike nivåer
Chair: Helen Engelstad Kvalem

Fra WHO til Oslo - Hvordan kan samfunnet legge til rette for et bærekraftig kosthold
v/ Lene Frost Andersen, UiO

Bærekraftig kost fra storkjøkkenet - er det mulig?
v/ Marie Wegge Nilsen, Drammens kjøkken

Plantebasert kosthold og bærekraft for den enkelte
v/ Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet

12:00-13:00
Lunsj, besøke utstillere og posters
13:00-14:30
Sesjon 2: SAMHANDLING i ernæringsarbeidet i helsetjenesten
Chair: Elise Husevåg og Kristine Nordkvelle

Klinisk ernæringsfysiolog i kommunen - veien til kunnskapsbasert praksis?
v/ Trude Backer Mortensen, Oppegård kommune

Slik arbeider kefer i primærhelsetjenesten: Kefer fra fjern og nær

Slik arbeider ernæringspoliklinikken ved OUS
v/ Nicole Warmbrodt, Oslo Universtitetssykehus

Samhandlingskoordinator forteller om kommunikasjonsmuligheter
v/ Astrid Børset, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Debatt: Spesialist- og primærhelse-kefer hånd i hånd
v/ alle forelesere fra sesjonen

14:30-15:00
Pause med besøk hos utstillere
15:00
Årsmøtet
17:30
Pause med forfriskninger
18:30
Oppmøte Akebakkeskogen for sosialt program og foreningens årsmiddag
Dag 2 tirsdag 17. mars
Tid
Tema
09:00 - 10:30
Sesjon 3A:
YRKESUTØVELSE OG KOMMUNIKASJON

Chair: Kjersti Birketvedt og Christine Henriksen

Ta vare på deg selv! Dilemmaer rundt å være en dyktig kef og samtidig ta vare på seg selv i en hektisk hverdag
v/ Torun Marie Vatne, psykologspesialist, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Hvordan kan vi bli tryggere i år formidle fakta om ernæring? Innlegg fra kefer som har lykkes i media.
* Tine Sundfør, Oslo Universitetssykehus/ Synergi Helse
* Mari Eskerud, Nestle Health Science
* Cathrine Åkre Strandskogen, Oslo Universitetssykehus, barneklinikken
Sesjon 3B:
NCP

Chair: Lene Thoresen og Charlotte Peersen

NCP makes the difference:
measurement of outcomes
v/ Constantina Papoutsakis, Head of PP, EFAD and Senior Director, Academy og Nutrition and Dietetics.

Formålet med sesjonen er å sette fokus på hvordan vi som profesjon kan arbeide for å synliggjøre det vi gjøre og hvilke effekter det har.

En del av sesjonen vil bestå av casepresentasjoner og verktøy for å måle "outcome"
10:30 - 11:00
Pause og besøke utstillere
11:00 - 12:00
Sesjon 4: UTVALGTE ABSTRACTS i T-banetempo
Chair: Inger Ottestad og Helen Engelstad Kvalem

Presentasjon av 6 utvalgte abstract med ferske forskningsresultater

12:00-13:30
Lunsj, besøke utstillere og posters og sesjon 5

Sesjon 5: Tett på senter for klinisk ernæring
Velg hva du vil se på og hvem du vil treffe:
  • Kompetansetjenesten (NKSU) ved Hanne Juul
  • Omvisning ved ernæringspoliklinikken ved Nicole Warmbrodt
  • Demonstrasjon av helromskalorimetri ved Stine Ulven
  • Rikshospitalets sentralkjøkken ved kjøkkensjef
  • Kef på barneklinikken ved Linn Helen Stølen
  • Kef på kreftklinikken ved Ingrid Tofte
  • Undervisningsmateriell ved Christine Henriksen og Hilde Brekke
  • Demonstrasjon av DXA til måling av kroppssammensetning ved Hege Henriksen
13:30-15:30
Sesjon 6A:
VOKSNE

Chair: Ingrid Tofte


Sammen mot underernæring

Psykologisk respons på fysiologisk sult
v/ Hanne Lessner, Ernæringsteamet

Øsofaguskreft - behandlingsforløp ved OUS
v/ Ieva Tolekyte-Celestino, Oslo Universitetssykehus

Reernæringssyndrom - fortid, nåtid og fremtid
v/ Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmet sykehus

Nutrition to the next level
v/ Lene Aven og Renate Hansen, medisinsk klinikk OUS

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring - en ressurs for deg
v/ Hanne Juul, Nasjonalt kompetansesenter for sykdomsrelatert underernæræing, NKSU

Sesjon 6B:
BARN

Chair: Kjersti Birketvedt

Tube feeding in infancy and the path to oral feeding, problems and solutions
by Sarah Mason, MSc, Mphil, MRCSLT, Registered Speech and language therapist, Birmingham Food Refusal Services

Kasuistikker fra pediatrien

Gastro
v/ Henriette Santi, Haukeland sykehus, Helse Bergen

Nyfødt/premature
Faggruppen for ernæring i prematurt fødte og syke nyfødte (KEFF)
v/ Madelaine E Rossholt, Oslo Universitetssykehus

Metabolsk
v/ Rina Lilje, Oslo Universitetssykehus

 
15:30
Avslutning
Utdeling av pris for beste poster og abstractpresentasjon