Seminar om beredskapsforskriften
NVE
INVITASJON

NVE inviterer til informasjonsseminar om de viktigste forskriftsendringene og hva det betyr for selskapene.

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi, og beredskapsforskriften er med på å sikre dette. Gjeldende forskrift er fra 2012. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører endringer i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Regelverket må møte disse utfordringene, og NVE har derfor revidert forskriften. Forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

 Dere finner mer informasjon om forskriftendringene her https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-sikkerhet-og-energiforsyningsberedskap/revidert-kraftberedskapsforskrift-skjerper-kravene-til-digital-sikkerhet/

Praktisk informasjon

Seminaret avholdes på Colosseum kino på Majorstuen i Oslo onsdag 28.november kl 10:00-14:30.
Det serveres enkel lunsj. 
Påmelding innen 25.november.
Kontakt: 
Faglige spørsmål: Janne Hagen janh@nve.no
Praktiske spørsmål: Nikoline Gjerstad niig@nve.no
Foreløpig program

Tid

Aktivitet

09.30-10.00

Mingling – kaffe og kjeks

10.00-10.15

Velkommen og kort informasjon om arbeidet som er gjennomført

10.15-10.45

Innledende kapitler, virkeområde, KBO og generelle krav (Kapittel 1-3)

10.45-11.30

Kapittel 4 og 5 med vekt på klassifisering

11.30-12.00

Lunsj

12.00-12.45

Kapittel 6 Informasjonssikkerhet

12.45 – 13.00

Kort benstrekk

13.00-14.00

Kapittel 7 Driftskontrollsystemer

14.00-14.15

Videre arbeid med veiledning til forskriften og opplæring/kursutvikling

14.15-14.30

Avslutning og vel heim