Du er nødt til å forberede deg,
men du trenger ikke gjøre det aleneNorge er i starten av en revolusjon der "alt" vi omgir oss med er på nett og kommuniserer.
Dette gjelder hjemme, i bilen, på bussen, på jobben og mellom forskjellige virksomheter
og industrier. Den dramatisk økende digitale angrepsflaten er en mulighet for de som vet 
å utnytte sårbarheter i både prosesser, kompetanse og teknologi.

Konsekvensene av et angrep kan være enorme - likevel er det over 25 prosent 
av næringslivsledere som ikke vet hva de skal gjøre hvis deres selskap blir angrepet digitalt.

Hvordan står det egentlig til med cybersikkerheten i din bedrift?
Har du forretningskritiske systemer du ønsker sikret, 
men usikker på hvordan du skal gå frem?

Alle ledere har et ansvar for sikkerheten i sin virksomhet og bør spørre seg selv; 
- Hva klarer vi oss ikke uten?
Og hvordan sikrer vi det?
Telenor Norge eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur.
Det gir oss et betydelig samfunnsansvar og betyr at vi må levere stabile og trygge tjenester.
Løsningene vi tilbyr deg er de samme som vi i Telenor bruker for å beskytte oss selv.
PROGRAM TORSDAG 18. OKTOBER
08:30
Frokost
09:00
Velkommen
v/ Ove Fredheim - Leder Divisjon Bedrift
I dag blir alle utfordret av det digitale skiftet, og sikker kommunikasjon er en vesentlig byggekloss for å møte morgendagens utfordringer.
09:15  
Vi skal sikre din digitale hverdag
v/ Kjersti Stathopoulou - VP Security Business Development, Telenor Group
Telenor Group er på en reise for å bygge en god sikkerhetskultur med visjonen "We always protect pople in their digital life and security is the foundation for everything we do". Hva er driverne, og hvor langt har man kommet?
09:30
Telenors rapport Digital Sikkerhet 2018
v/ Hanne Tangen Nilsen - Sikkerhetsdirektør i Telenor Norge
Mange norske virksomhetsledere peker på manglende kompetanse som deres største utfordring i arbeidet med digital sikkerhet. I en fersk undersøkelse der over 500 norske ledere i privat og offentlig sektor har blitt spurt om sitt forhold til digital sikkerhet svarer hele 37 prosent at digital sikkerhet er vanskelig å forstå. 14 prosent sier at ansattes manglende kompetanse eller feilvurderinger er selskapets største digitale sårbarhet. 
09:45
Trusselbilde 
v/ Gunnar Ugland - Leder Telenor Security Operations Center, Telenor Norge
Digital utpressing, sabotasje, direktørsvindler og lekkasjer utfordrer den digitale sikkerheten. Gunnar gir oss status 2018 fra Telenor Security Operation Center.

10:00
Pause
10:15
Styret og toppleder må ta cyberansvar
v/ Erik Nord - Partner i Nord & Bremtun Cybersecurity Communication
Et cyberangrep kan sette både kommersielle virksomheter og offentlige etater helt ut av spill.
Erik gjennomgår viktige spørsmål toppledere, styreledere og styremedlemmer bør stille om virksomhetens digitale sårbarhet, cybertrusler og cyber-beredskap.
10:30
Smart Sikkerhet
v/ Richard Skjærstad - Konseptansvarlig, Telenor Business
Cyber Security er et omfattende område og behovene for sikring er ulike. Telenor er i en unik posisjon siden cirka 80% av all internett-trafikk passerer våre nettverk og vi har en omfattende satsing på sikkerhet. Hvordan kan det hjelpe din virksomhet og hvordan går du frem?
10:55
Oppsummering og avslutning 
Replace this text
Les mer om Cyber Sikkerhet
Se sikkerhetsrapporten Digital Sikkerhet 2018
Replace this text