Praktiske opplysninger

Smittevern:
I henhold til myndighetenes nye retningslinjer for smittevern er det ikke lenger begrensninger på antall personer på arrangementer. Det er ikke krav om faste tilviste plasser eller at det må være én meters avstand mellom deltakere.
Vi vil allikevel minne om de generelle anbefalingene knyttet til håndvask og generelle beredskap for å unngå smittespredning.
Har du vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.
Under arrangementet vil vi ha lett tilgang på antibac.
Dersom det skulle oppstå et høyt smittepress/-utbrudd kan det bli iverksatt strengere lokale tiltak, som vi selvsagt vil følge.
​​​​​​​
Kostnader:
Deltakeravgift kr 6000,- dekker deltakelse på konferansen, og lunsj dag 1
Festmiddag torsdag kveld kr 1400,-
Avslutningslunsj fredag kr 375,-
 
Reise og opphold:
Deltakeravgiften dekker ikke reise og opphold.
 
Innkvartering:
Overnatting på Scandic Fornebu kan bookes i påmeldingen (NVE har reservert rom for konferansedeltakere).
Prisen er kr 1590,- pr. døgn. Deltakere gjør opp direkte med hotellet. Eventuell "no show" etterfaktureres av NVE.
 
Endringer:
Deltaker kan selv gjøre endringer i påmeldingen innen påmeldingsfristens utløp. Dette gjøres via lenke i bekreftelsen mottatt på e-post.
 
Avmelding:
All avmelding må gjøres skriftlig til Oddny Stokholm (oks@nve.no).
Ved avmelding påløper et administrativt gebyr på kr 500,- ref. vilkår for påmelding.
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp gir ingen refusjon.
 
Frister:
Påmeldingsfrist 15.oktober.

Streaming og presentasjoner:
Hovedsesjonen (dag 1) strømmes. Lenke til strømmingen blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden på konferansedagen.
Presentasjoner og opptak fra hovedsesjonen vil bli tilgjengelig på energidagene.no og nve.no etter konferansen.
 
Evaluering:
Alle som deltar vil kort tid etter konferansen motta en lenke til evaluering. Evalueringen er anonym og vi håper du vil hjelpe oss å bli bedre ved å gi din tilbakemelding.
 
Tidsskjema for konferansen
Torsdag 21. oktober
kl. 09:00 - 10:00
Registrering og mingling
kl. 10:00 - 12:30
Hovedsesjon - (hovedsesjonen strømmes)
kl. 12:30 - 13:30
Lunsj
kl. 13:30 - 16:30
Hovedsesjon fortsetter - (hovedsesjonen strømmes)
kl. 18:15 - 19:00
Aperitif (for påmeldte)
kl. 19:00
Festmiddag (for påmeldte)
Fredag 22. oktober
kl. 08:30 - 10:30
Parallellsesjoner første økt
kl. 10:30 - 11:00
Pause
kl. 11:00 - 13:00
Parallellsesjoner andre økt
Kl. 13:00 - 14:00
Avslutningslunsj (for påmeldte)
Veien til Fornebu
Det er gode kollektivforbindelser til Scandic Fornebu. Tog og buss er gode alternativer fra Gardermoen og Oslo sentrum.

Tog/flytog: Ta toget til Lysaker Stasjon. Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.

Buss: Fra Oslo sentrum (Jernbanetorget/Rådhusplassen). Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.

Bil: Parkering mot betaling i parkeringshus under hotellet.
Adresse:

Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2
1364 Fornebu