Program 21. oktober
09:00-10:00 REGISTRERING
10:00-10:50
Det store bildet

Dette er åpningen av Norges energidager 2021. Her vil den nye statsråden og NVEs direktør tegne det store bildet, politisk og faglig. Vi vil også markerer at NVE er 100 år i år.
NVE 100-år
Jubilant
Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør
Marte Mjøs Persen
Olje- og energiminister
10:50-11:15 PAUSE
11:15-12:30
Balansering av ulike hensyn

Fornybar kraft skal erstatte fossile utslipp, og gi mulighet til ny industri.
Det er en stor og sammensatt oppgave å sørge for at tilstrekkelig kraft er tilgjengelig
for å gjennomføre alle deler av det grønne skiftet. I tillegg skal kraften være billig,
og kunne fraktes fra produksjon til forbruk både effektivt og uten høye kostander.

I denne delen vil vi slippe til kraftprodusenter og kraftforbrukere, for å se på hvordan behovet
for kraft passer med utviklingen av kraftproduksjonen. Også behovet for nett er et viktig tema
som blir diskutert her.   
Ann Myhrer Østenby
Seksjonsjef, NVE
Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021
Finn Bjørn Ruyter
Styreleder Energi Norge
Hvordan tilpasser norsk energibransje seg elektrifiseringen? Hva skal til for å sikre nok kraft til elektrifiseringen av Norge?
Åslaug Haga
Adm.dir. NORWEA
Vindkraftens rolle i det norske kraftsystemet
Håvard Moe
Leder av styringsgruppe Prosess21, Elkem
Elektrifisering av industri - nye industribedrifter kommer til, og gamle omstiller seg. Hvilke endringer er på vei, og hvordan endrer bedriftene seg og deltar de i det grønne skiftet? Hva krever det av kraft?
Inga Nordberg
Direktør, NVE
Ordstyrer
12:30-13:30 LUNSJ
13:30-14:50
Balansering av ulike hensyn fortsetter

Fornybar kraft skal erstatte fossile utslipp, og gi mulighet til ny industri.
Det er en stor og sammensatt oppgave å sørge for at tilstrekkelig kraft er tilgjengelig
for å gjennomføre alle deler av det grønne skiftet. I tillegg skal kraften være billig,
og kunne fraktes fra produksjon til forbruk både effektivt og uten høye kostander.
Hilde Tonne
Konsernsjef Statnett
Nasjonal nettutvikling, effektive prosesser
Ketil Tømmernes
Konserndirektør BKK Nett
Regional og lokal nettutvikling, koordinering mot Statnett og kundene
Tore Morten Wetterhus
Adm. dir. Glitre Energi Nett
Regional og lokal nettutvikling, koordinering mot Statnett og kundene
Nils Kristian Nakstad
Adm. dir. Enova, utvalgsleder
Det offentlige utvalget om utvikling av strømnettet
Hallstein Hagen
Senior consultant NODES
Markedsplass for fleksibilitet
Tore Langset
Fung. direktør RME
Ordstyrer
14:50-15:20 PAUSE
15:20-16:20
Erfaringer, naturinngrep for å redde klimaet

Utbygging av fornybar kraft og nettanlegg medfører naturinngrep. Dette påvirker områder
og verdier som betyr mye for dyr og mennesker. Avveiningen av disse forholdene gjøres i
hvert enkelt prosjekt, men en rekke prinsipielle spørsmål dukker likevel opp.
I denne delen vil vi få innlegg fra flere med erfaringer og betraktninger rundt dette temaet. 
Leon Notkevich
Green Investment Group
Erfaringer med utbygging av vindkraft

 
Karoline Andaur
Generalsekretær WWF

Hvordan gjøre riktige avveininger mellom inngrep i naturmiljø for å produsere fornybar kraft?

Jan-Ole Hesselberg
Psykolog

Hva ligger bak vårt engasjement for saker? Hvordan tar vi beslutninger?