Program KOMMUNE

Kurs for tillitsvalgte og kontaktpersoner

Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap 3. 4. og 5 i det kommunale avtaleområdet
Lokale forhandlinger i de kommunale konkurranseutsatte bedriftene
09.00 - 09.30Registrering, kaffe og lett bevertning
09.30 - 09.45Åpning/presentasjon
09.45 - 16.00Lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og 5 og kap. 3 bedriftavtalen

Temaer som blir behandlet:
  • Kort om Akademikerne
  • Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør
  • Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.
  • Tallgrunnlag / beregninger / resultater sentralt 2021

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene

Det blir servert lunsj kl 11.30