PRAKTISK INFORMASJON

Konferansen holdes på Scandic Bergen City. Hotellet ligger like ved Konsertpaleet.

Scandic Bergen City er et moderne hotell, plassert sentralt i Bergen, og er byens største konferansehotell. Den store plenumsalen, kalt Dragefjellet, ble pusset opp i fjor, og vi gleder oss til å gjennomføre konferansen i en funksjonell storsal.

Deltakervgift
Kr. 2.200 for konferanse med lunsjbuffet begge dager.

Kr. 2.800 for konferanse begge dager og middag 14. november.

Først i tid, best i rett.


Avmelding
Avmelding før 30. september kan gjøres vederlagsfritt.

Avmelding mellom 30. september og 31. oktober belastes med 50 % av deltakeravgiften.

Ved avmelding etter 31. oktober belastes full deltakeravgift.
Lunsj
Eventuelle kostnader utover det som inngår i lunsjbuffeten dekkes av hver enkelt deltaker.


Middag
Det blir servert middag på hotellet kl. 19.00.

Drikke til maten må betales individuelt.


Overnatting
Deltakere som har behov for overnatting må selv ordne dette. 

Obligatorisk etterutdanning for advokater
Deltakerliste vil bli sendt til advokatforeningen for godkjennelse.Kontaktinformasjon konferanseholder
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Daglig leder Torstein Røed
55 56 41 60 (70)
Parkering i nærheten
Kommer du til Scandic Bergen City med bil, kan du parkere denne i P-huset Klostergarasjen eller Griegpark, ca 400 meter fra hotellet.


Adresse:

Scandic Bergen City
Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen

Telefon 55 33 33 00