PROGRAM

Torsdag 14. november

Akuttfasen i barnevernssaker
09:15-09:30
Velkommen
Direktør Pernille Pettersen Smith og daglig leder Torstein Røed
09:30-10:00
Rettssikkerhet og beskyttelse når barn kan være i akutt fare – oppfølgning 
av barnevernlovutvalgets forslag
Fylkesnemndsleder/utvalgsleder barnevernlovutvalget Christian Børge Sørensen
10:00-10:15
Pause
10:15-11:00
Vil forslaget til ny barnevernlov i Barne- og familiedepartementets 
høringsnotat av 04.04.2019 kunne avhjelpe svakhetene i dagens lovgivning 
og praksis vedrørende akuttinngrep?
Professor emeritus Mons Oppedal, Oslo Met
11:00-11:15
Pause
11:15-12:00
Akuttvedtak i lys av barnekonvensjonen
Professor Kirsten Sandberg
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:45
Risikovurderinger og beslutninger i akuttarbeid: Tilstrekkelig 
vitenskapelig og klinisk grunnlag?
Psykolog PhD Gunn Astrid Baugerud
13:45-14:15
Akuttplasseringer til barnas beste?
Pensjonert fylkesnemndsleder Marianne Grimsø
14:15-14:30
Pause
14:30-15:15
Kvalitetssikring i akuttarbeid. Erfaringer fra barneverntjenesten i Bærum
Ane Kjerstine Bergan Fjellanger, barnevernvakten i Bærum
15:15-15:30
Pause
15:30-16:15
Skånsom henting – erfaringer med akuttvedtak i barnevernet
Thale Skybak, seksjonsleder Redd Barnas norgesprogram
16:15-17:15
Traumer og utviklingen av barnehjernen.
Psykolog Dag Nordanger
19:00
Middag
Fredag 15. november

Trenger norsk barnevern en kursendring?
09:00-09:45
Saker mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Professor dr.juris Karl Harald Søvig, UiB
09:45-10:00
Pause
10:00-10:30
Trenger norsk barnevern en kursendring, innlegg nr. 1
Professor PhD i statsvitenskap Marit Skivenes, UiB
10:30-11:00
Trenger norsk barnevern en kursendring, innlegg nr. 2
Camilla Flesland, Landsforeningen for barnevernsbarn
11:00-11:30
Trenger norsk barnevern en kursendring, innlegg nr. 3
Advokat Thea Totland
11:30-12:00
Trenger norsk barnevern en kursendring, innlegg nr. 4
Barneombud Inga Bejer Engh
12:00-13:00
Lunsj
13:00-15:00
Paneldebatt - Moderator Geir Kjell Andersland
Deltakere:
Professor Karl Harald Søvig
Professor Marit Skivenes
Styremedlem og erfaringskonsulent LFB Camilla Flesland
Advokat Thea Totland
Barnevernsjef Stavanger Gunnar Toresen
Direktør for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Pernille Pettersen Smith
Barneombud Inga Bejer Engh
Fylkesnemndsleder Christian Børge Sørensen