VELKOMMEN TIL
BARNEVERNKONFERANSENS 5 ÅRS MARKERING
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til konferansen Barnevern19 som i år arrangeres på Scandic City i Bergen den 14. og 15. november.

Barnevernkonferansen i Bergen er 5 år, og i den anledning utvider vi konferansen til 2 dager.
DAG 1: AKUTTFASEN I BARNEVERNSSAKER
DAG 2: TRENGER NORSK BARNEVERN EN KURSENDRING?
OM KONFERANSEN
Den 14. november vil tema være akuttfasen i barnevernssakene. Fagmiljøer i inn- og utland har kritisert barnevernet i Norge for å benytte akuttvedtak i for stor grad. Vi vet at det å flytte barn akutt fra sine foreldre oppleves som dramatisk, både for foreldre og barn. Barneverntjenesten må balansere flere viktige hensyn når akuttvedtak skal fattes. Hensynet til barnas beskyttelse må blant annet veies opp mot hensynet til foreldrenes rettsikkerhet og   integritet. Vilkårene i loven er derfor strenge. Vi vil prøve å belyse akuttfasen fra forskjellige vinkler.

Norge har flere saker for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Kritikken mot norsk barnevern har i flere år vært oppsiktsvekkende sterk, og flere norske barnevernssaker har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. Den 15. november stiller vi følgende spørsmål: Trenger norsk barnevern en kursendring? Vi har invitert noen ledende fagpersoner til å innlede om dette temaet, og vi avslutter med en paneldebatt.

Nemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.

Velkommen til konferansen Barnevern19 i Bergen i november.