Tirsdag 23. november inviterer Telenor deg til Sikkerhetsseminar i Stavanger

Visste du at...


80% av all datatrafikk i Norge går gjennom Telenors infrastruktur
•    Det gjør at Telenor har en unik innsikt i «hva som skjer», som ingen annen aktør i Norge har
•    Det gjør at Telenor kan stanse angrep før hendelser når kundens infrastruktur – dette differensierer Telenor fra konkurrentene

Telenor er en del av totalforsvaret i Norge
•    Vi drifter og ivaretar sikkerheten i den nasjonale infrastrukturen og bistår samfunnskritiske aktører

Telenor har et av landets ledende sikkerhetsmiljø med over 100 ansatte som jobber med sikkerhet? 
•    Samarbeider med: NSM, PST, E-Tjenesten, Kripos, Europol og Hemmelige tjenester i en rekke land
•    Får innsikt fra våre internasjonale selskaper i 10 land og fra våre globale samarbeidspartnere, bl.a. Cisco

Telenor gir ut en årlig sikkerhetsrapport, «Digital Sikkerhet» og at du kan abonnere på daglige sikkerhetsinformasjon?

Telenor leverer 24/7 sikkerhetstjenester til både store og små virksomheter

•    Sikkerhetstjenestene som vi benytter for å sikre Telenors virksomheter i Norden og Asia, tilbyr vi til det norske bedriftsmarkedet
•    Da får du direkte tilgang til dedikerte sikkerhetseksperter med eget telefon nummer
•    Du får tilgang til sikkerhetsportaler som gjør at kunden selv kan følge med og eventuelt iverksette egne sikkerhetstiltak
•    Uavhengig av hvilken teknologi / løsning du har valgt, kan vi overvåke «din sikkerhetsløsning»

Påmelding - klikk her.
Vi ser frem til å møte deg!
Sted: Telenor-senteret, Auditoriet, Badehusgata 37, 4014 Stavanger

Med forbehold om endringer.

© Telenor Norge AS