MARKEDSDIALOG
ANSKAFFELSE AV NYTT EPJ-SYSTEM
Oslo 31. OKTOBER 2018
INVITASJON TIL MARKEDSDIALOG
Oslo og Bergen kommune inviterer til markedsdialog i forbindelse med planlagt anskaffelse av nytt elektronisk pasientjournal system (EPJ) for:
- Allmennlegevakten med observasjonspost, overgrepsmottak, avdeling for rusobservasjon, sosial- og ambulant akuttjeneste og Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 
- Bergen Legevakt, Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD), Fengselshelsetjenesten og flyktningehelsetjenesten i Bergen kommune
Direktoratet for e-helse vil være tilstede som observatør under alle ledd i markedsdialogen.
Har du ikke mulighet til å delta kan du se opptak fra konferansen her

OM DIALOGEN

TEMA
Elektronisk pasientjournalsystem
MÅLGRUPPE
Potensielle leverandører av EPJ-system og andre IKT-systemer som støtter den kliniske virksomheten ved legevakt og KAD/ØHD
HVOR
Schweigaardsgate 34C, 0191 Oslo
PÅMELDINGSFRIST
Fredag 19.oktober 2018
FORMÅL
Kommunisere behov knyttet til EPJ-system og få innspill fra markedet på mulighetsrom 
FORMAT
Heldagsmøte bestående av presentasjoner og speed-dating med leverandører 
NYTTIG INFORMASJON
Trykk på lenkene for å laste ned
NORSK
- Hvordan inviterer vi til markedsdialog?
- Hvem skal benytte systemet?
- Spørsmål til leverandører
- 25 scenarier for typiske bruksområder for EPJ-system
ENGLISH
- Purpose of the dialogue
- Who shall use the system?
- Questions to the market
- 25 user scenarios (only available in norwegian)
FOR SPØRSMÅL OM KONFERANSEN 
Vennligst kontakt anne-lise.katle@hel.oslo.kommune.no