Det er en fantastisk stor glede å endelig kunne invitere til en fysisk KEFF-konferanse igjen, denne gangen i selveste Nordens Paris, Tromsø. Konferansen avholdes i sin helhet på Radisson Blu Hotel som ligger midt i sentrumskjernen av Tromsø. Vi håper at mange er sultne på å treffes utenfor et digitalt møterom og tar turen nordover 21. og 22. mars i 2022. Dere vil da bli møtt av et vinterparadis hvor fjelltoppene er dekket av melis og aurora borealis forhåpentligvis leverer et dansende lysshow på himmelen.

Årets konferanse vil gi oss innsikt i kliniske temaer fra ulike fagområder hos både voksne og barn. Vi vil få presentert både ny kunnskap om behandlingsformer, og debatt og diskusjon rundt kjente problemstillinger som vi møter i klinikken. Også temaer på utsiden av den kliniske kef-bobla vil belyses. Blant annet vil vi få høre mer om ultraprosessert mat, et tema som skaper debatter og diskusjoner både i og utenfor ernæringsverdenen. To store føringer for hvordan vi gjennomfører vårt arbeid, nemlig NNR2022 og Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring, kommer i revidert form i 2022. Dette vil vi selvsagt få oppdatering om. Vi har enda mye å lære om hvordan kef kan brukes best mulig i kommunene, og vil også i år få gode innspill til hvordan man kan få dette til.

Vi håper vi at mange vil sende inn abstract av egne forskningsresultater eller presentere spennende pasientkasuistikker fra klinikken eller andre jobbrelaterte erfaringer. Utvalgte abstracts vil bli presentert muntlig, og konferansen avsluttes med utdeling av pris til den beste formidleren.

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen
Anette Dale, Mina Marie Handberg Holtleite, Ingvild Hansen Ivan, Siv Hilde Fjeldstad, Mari Mikkelsen og Tuva Hjetland Løland


​​​​​​​Spørsmål vedrørende påmelding rettes til Eva Løvseth i Meetings på telefon 46977817 eller du kan sende en melding i skjema nederst på fanen for praktisk informasjon.