NORGES ENERGIDAGER 2018

Statsministeren kommer. Kommer du?

Norges energidager 2018 tar temperaturen på energibransjen!
Hvilke regulatoriske og markedsmessige endringer kan vi vente oss i årene som kommer? Hvilke utfordringer og muligheter står nettselskapene, kraftprodusentene og kraftleverandørene overfor? På årets konferanse ser vi nærmere på dette.

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes gir oss de store linjene i energipolitikken. Toppsjefene i noen av de viktigste selskapene i og rundt kraftbransjen forteller oss hvordan verden ser ut fra deres ståsted.

Norges energidager vil, også i år, være møteplass for representanter fra NVE og aktørene i kraftbransjen.

Velkommen til Scandic Fornebu 18.-19. oktober!

1

HOVEDSESJON

8

PARALLELLSESJONER

500

DELTAKERE

BALANSEKUNST

Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet og overgangen fra fossil til fornybar kraftproduksjon gir både muligheter og utfordringer. Mer vind- og solkraft, hjemme og ute i Europa, utfordrer kraftsystemet. Det gjør også elbillading og annet strømforbruk med høy effekt. Strøm brukes på nye områder, for eksempel i maritim sektor der en står midt inne i en omfattende elektrifisering. 

Ny teknologi gir nye muligheter for å balansere kraftsystemet. Smarte målere og automatiske styresystemer gjør at forbrukerfleksibilitet er blitt et stort tema.
Hvordan skal systemoperatøren, nettselskapene og forbrukerne arbeide sammen for at nettet skal balanseres på en mest mulig effektiv måte? Hvordan kan digitalisering bidra til å løse utfordringene vi står overfor?

Det bygges mye vindkraft, mens det ikke investeres så mye i vannkraft. Hva skal til for at vannkraften, som er grunnmuren i det norske kraftsystemet, fortsatt skal bidra til vekst og næringsutvikling i hele landet?

Foredragsholdere

Erna Solberg
Statsminister
Terje Søviknes
Olje- og energiminister
Anne Britt Leifseth
Fung. vassdrags- og energidirektør
Auke Lont

Statnett
Christian Rynning-Tønnesen
Statkraft
Harald Vaagaasar Nikolaisen
Statsbygg
Cecilie Daae
DSB
Ståle Gjersvold
TrønderEnergi
Bård Vegar Solhjell
WWF
Energidagene 2017

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Kostnader:
Deltakeravgift kr. 5200,- og dekker deltakelse på konferansen og lunsj torsdag.
Festmiddag torsdag inkl. drikke og underholdning kr. 1400,-.
Avslutningslunsj fredag kr. 375,-.
Overnatting per døgn kr. 1577,-.

Endringer:
Den enkelte deltaker kan selv gjøre endringer i påmeldingen innen endringsfristen. Dette gjøres via lenken i påmeldingsbekreftelsen, mottatt på e-post.

Avbestilling:
All avbestilling må gjøres skriftlig til Oddny Stokholm (oks@nve.no). Ved avbestilling etter påmeldingsfristen faktureres et administrativt gebyr på kr. 500,-. Eventuelt innbetalt deltakeravgift refunderes, minus det administrative gebyret. Avbestilling etter påmeldingsfristen gir ingen refusjon.

Påmeldingsfristen er 28. september.
Endringsfristen er 4. oktober.

FRIPLASSER/GRATIS DELTAKELSE

Studenter:
Det er et begrenset antall friplasser til studenter (bachlor og master) og plassene fordeles etter vurdering av innsendte søknader. Studenter kan sende en kort søknad (maks en halv side) til Jon Erling Fonneløp (jef@nve.no) innen 25. september.

NGO/frivillige organisasjoner:
Det er et begrenset antall friplasser til frivillige organisasjoner. Det er maks én plass per organisasjon og plassene tildeles avtale med Norges energidager ved Oddny Stokholm (oks@nve.no)

Alle friplassene dekker kun deltakelse på konferansen og lunsj torsdag. Eventuell festmiddag, overnatting og/eller avslutningslunsj fredag må dekkes av studenten/organisasjonen selv.
Adresse:

Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2