Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet og overgangen fra fossil til fornybar kraftproduksjon gir både muligheter og utfordringer. Mer vind- og solkraft, hjemme og ute i Europa, utfordrer kraftsystemet. Det gjør også elbillading og annet strømforbruk med høy effekt. Strøm brukes på nye områder, for eksempel i maritim sektor der en står midt inne i en omfattende elektrifisering. 

Ny teknologi gir nye muligheter for å balansere kraftsystemet. Smarte målere og automatiske styresystemer gjør at forbrukerfleksibilitet er blitt et stort tema.
Hvordan skal systemoperatøren, nettselskapene og forbrukerne arbeide sammen for at nettet skal balanseres på en mest mulig effektiv måte? Hvordan kan digitalisering bidra til å løse utfordringene vi står overfor?

Det bygges mye vindkraft, mens det ikke investeres så mye i vannkraft. Hva skal til for at vannkraften, som er grunnmuren i det norske kraftsystemet, fortsatt skal bidra til vekst og næringsutvikling i hele landet?


Norges energidager vil, også i år, være møteplass for representanter fra NVE og aktørene i kraftbransjen.

Velkommen til Scandic Fornebu 18.-19. oktober!

Toril Charlotte U. Reynolds
Statssekretær
Megan Richards
DG Energy
Anne Britt Leifseth
Konstituert vassdrags- og energidirektør
Auke Lont

Statnett
Christian Rynning-Tønnesen
Statkraft
Harald Vaagaasar Nikolaisen
Statsbygg
Anne Rygh Pedersen
DSB
Ståle Gjersvold
TrønderEnergi
Bård Vegar Solhjell
WWF
Energidagene 2017
Adresse:

Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2