Hovedsesjon - torsdag 18. oktober, kl. 10.00 - 16.15
Tid
Tema
08:30-10:00
Registrering
10:00-11:15
DET STORE BILDET
Endringene i energisektoren påvirker hele samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Hvilke utfordringer må kraftbransjen bidra til å løse? Hvordan påvirker nytt regelverk i EU den norske energisektoren? Hvilke reguleringer trenger vi for å løse utfordringene og hvordan oppsummerer NVE året som er gått.
Toril Charlotte U. Reynolds
Statssekretær
Megan Richards
DG Energy
Anne Britt Leifseth
Konstituert vassdrags- og energidirektør
11:15-11:45
Pause
11:45-12:30 
HVEM SKAL BALANSERE NETTET?
Mer uregulerbar fornybar energi og nytt forbruksmønster gjør det mer krevende å balansere strømnettet. Kan strømkundene være med på å redusere flaskehalser i nettet, og gjør kraftbransjen nok for å utnytte fleksibiliteten som ligger hos forbrukerne? Hvilke verktøy trenger nettselskapene for at de effektivt skal kunne løse økende lokale og regionale utfordringer i kraftsystemet? Hva ligger i det nye nordiske balansekonseptet, og vil det gjøre at flere kan bli med i balansemarkedet?
Auke Lont
Statnett
Ståle Gjersvold
TrønderEnergi
Harald Vaagaasar Nikolaisen
Statsbygg
Knut Kropelien
Energi Norge
(moderator)
12:30-13:30
Lunsj
13:30-14:45
HVA LURER BAK NESTE SVING?
Kraftbransjen står midt oppe i store endringer, men må også løfte blikket for å se hvilke utfordringer som ligger litt lengre fram i tid. Vil blockchain endre energibransjen? Hva er det langsiktige perspektivet på elsikkerhetsarbeidet, og hva blir rollen til Det lokale eltilsyn i framtiden? Og ikke minst, klarer strømkundene å henge med på alt som skjer i kraftmarkedet?
Lasse Meholm
DnB
Anne Rygh Pedersen
DSB
BLIR DET MER FORNYBART ETTER 2021? - del I
Elsertifikatordningen stopper i 2021. Hva skjer etterpå? Blir det bygget ny fornybar energi uten støtteordninger? Hvilken produksjonsteknologi vil bli rådende i Norge – vannkraft, sol, landbasert vindkraft eller offshore vind? Er vannkraftens regulerbarhet fortsatt et konkurransefortrinn, eller overtar batterier og fleksibilitet på forbrukersiden? Vil norsk fornybar strøm fortsatt være en attraktiv vare i utlandet, eller vil vi etter hvert ha for mye fornybar strøm? Hvor mye mer fornybar energi tåler norsk natur?
Eirik Frantzen
Nordkraft
Pål Eitrheim
Equinor
Christian Rynning-Tønnesen
Statkraft
14:45-15:15 
Pause
15:15-16:15 
BLIR DET MER FORNYBART ETTER 2021? - del II

Bård Vegar Solhjell
WWF
Tore Ivar Slettemoen
Njordr
PÅ TAMPEN
Hvorfor elsker vi å hate kraftbransjen?
Vetle Lid Larssen
Forfatter/journalist
Adresse:

Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2