Parallellsesjoner - fredag 19. oktober
Del I kl. 08.30 - 10.30 og del II kl. 11.00 - 13.00
Del I - kl. 08.30 - 10.30
Blir rollene i kraftmarkedet omdefinert av ny teknologi?
Mer uforutsigbar produksjon, effektdrevet forbruk og volatile priser i markedet kan innebære behov for mer effektive løsninger. Den teknologiske utviklingen muliggjør løsninger som ikke var kjent da kraftmarkedet, slik vi kjenner det i dag, ble utformet rundt sentrale handelsløsninger og sentral drift. Denne utviklingen gir muligheter for nye aktører i kraftsystemet. Blir rollene i kraftsystemet omdefinert?
PROGRAM
Tid
Tema
08:30-08:35
Velkommen
Stian Henriksen/NVE 
08:35-08:50
Regulering for fremtiden? 
Ove Flataker/NVE 
08:50-09:30
Nye utfordringer og muligheter sett fra ulike ståsted
Synspunkter fra tre aktører - Behov, utfordringer og muligheter knyttet til viktige utviklingstrender
Daniel Willoch/Norwea
Vidar Hansen/E-CO
Edgeir Aksnes/Tibber AS
09:30-09:50
NODES - en markedsplass for lokal fleksibilitet
Edvard Lauen/Agder Energi 
09:50-10:10
DigitalNorway - sammen om et effektivt kraftmarked
Bente Haaland/Statnett 
10:10-10:30
Nye markedsaktører og muligheter i sluttbrukermarkedet 
Guro Landsend Henriksen /Oslo Economics
Hvor mye vindkraft og regulerbar vannkraft trenger vi?
Den norske kraftsektoren er i endring. Vindkraft utgjør en stadig større andel av produksjonen, mens ny regulerbar vannkraft i liten grad bygges ut. Hvorfor er det slik? Har vi behov for regulerbar vannkraft? Hva skjer etter 2021?
PROGRAM
Tid
Tema
08:30-08:45
Velkommen
Ingunn Bendiksen/NVE
Rune Flatby/NVE
08:45-09:00
Hakk i plata! Flomhåndtering når været henger seg opp 
Tarjei Breiteig/Agder Energi 
09:00-09:15
Vilkårsrevisjoner - hva tenker Statkraft?
Marianne Holmen/Statkraft Energi
09:15-09:30
Natur- og friluftsinteresser i konsesjonssaker og rammeplan for vindkraft
Maren Esmark /Naturvernforbundet
09:30-09:40 
Pause
09:40-10:00
Hvorfor bygges det ut vindkraft over en lav sko, mens vannkraft ikke opprustes? 
Lars Erik Maurud/PA Consulting
10:00-10:25 
Hva skjer etter 2021? Nye rammebetingelser for vind og vann:
- Nasjonal ramme for vindkraft
- Revisjoner og vanndirektivet
Erlend Bjerkestrand/NVE
Carsten Jensen/NVE
10:25-10:30 
Avslutning
Ingunn Bendiksen/NVE
Rune Flatby/NVE
Hvordan skal nettselskapene håndtere leveringsplikten?
Hvilket ansvar har nettselskapene når det kommer til leveringsplikt? Skal nettselskapene levere alt av det som kreves av spenningsnivå for hurtigladestasjoner og fergelading, eller bør rederiene og hurtigladeoperatørene bygge egne nettanlegg? Er det rasjonelt at nettselskapene bygger og vedlikeholder strømnett helt ut til den ytterste øya, eller bør disse forsynes lokalt med egne energianlegg?
PROGRAM
Tid
Tema
Del 1:
Nye næringskunder utfordrer regelverket
08:30-08:35
Velkommen
Eirik Eggum/NVE
Anine Mølmen Andresen/NVE 
08:35-08:50
Hva innebærer leveringsplikten? 
Torfinn Jonassen/NVE 
08:50-09:05
Bidrar nettselskapene til regjeringens mål om utslippsfrie biler i 2025?
Jan Haugen Ihle/Ionity
09:05-09:20
Elektrifisering av ferje-næringa - er nettselskapa førebudd?
Nils Kristian Berge/Fjord1 
09:20-09:40
Elektrifisering av ferger - gir NVE sin regulering riktige insentiver? 
Runar Tandstad /Mørenett
Del 2:
Forsyning til den ytterste øy?
09:40-09:55 
Er det rasjonelt at nettselskapene bygger og vedlikeholder strømnett helt ut til den ytterste øya?
Gøril Forbord/ TrønderEnergi
09:55-10:10 
Strøm uten nett
Dag Halvorsen/Power Controls
10:10-10:30 
Når kan alternativ strømforsyning være rasjonelt?
Vegard Willumsen/NVE
Gir smart teknologi smarte forbrukere?
Ny teknologi setter forbrukeren i sentrum. Hvordan påvirker vår adferd og smarte duppeditter kraftsystemet og forsyningssikkerheten? Ett selskap kan styre tusenvis av varmtvannsberedere som et virtuelt kraftverk. Et annet selskap lar forbrukeren kjøpe strøm rett fra kraftverket. Andre lar deg selge solstrøm fra eget tak direkte til naboen. I sesjonen vil vi belyse hvilken rolle sluttbrukeren vil få i energisystemet.
PROGRAM
Tid
Tema
08:30-08:40
Velkommen
Jarand Hole/NVE
08:40-09:00
"Many small streams makes a river" - Domestic water heaters as a virtual power plant in Finland 
Jani Leirimaa/Fortum Spring 
09:00-09:20
Er forbrukeren interessert? Hvordan kan forbrukerfleksibiliteten bli tatt i bruk?
Hanne Sæle/Sintef
09:20-09:40
Hvordan kan teknologien endre våre roller i energisystemet?
Kenneth Juul/eSmart Systems 
09:40-10:00
Hva utløste interessen for sol på taket? 
Simen Fure Jørgensen /Otovo
10:00-10:20
Mer data gir nye muligheter 
Joar Gunnarsjaa Harkestad /Hark Technologies
10:20-10:30
Avslutning 
Jarand Hole/NVE
Parallellsesjoner - fredag 19. - del II - kl. 11.00 - 13.00
Hva gjør NVE for å holde nettleien lavest mulig?
Endringene i bransjen vil kreve store investeringer blant nettselskapene som kan medføre høyere nettleie. Hvordan kan reguleringen av inntekter, tariffer og anleggsbidrag bidra til at kundene ikke betaler for mye for bruken av nettet? Vil krav til selskapsmessig og funksjonelt skille gi likere konkurranseforhold i kraftmarkedet og mer effektiv nettvirksomhet? Vil nye aktører påvirke nettselskapenes investeringsbehov og rolle?
PROGRAM
Tid
Tema
11:00-11:05
Velkommen
Hilde Marit Kvile/NVE
11:05-11:25
Nye regler for anleggsbidrag 
Kjell Rune Verlo/NVE 
11:25-11:45
Aktuelle endringer i inntektsreguleringen av nettselskapene
Silje Syversen/NVE
11:45-12:00
Effektariffer - Hvorfor og hvordan?
Velaug Mook/NVE 
12:00-12:20
Kostnader knyttet til differensiering av merkevare 
Stian Skaalbones/NVE
Berit Tennbakk/THEMA Consulting Group AS
12:20-12:35
Selskapsmessig og funksjonelt skille
Lars Varden/NVE
12:35-12:55
Nye teknologier og nye markedsmodeller - Er de trusler eller muligheter for nettmonopolene?
Björn Berg/NGENIC AB
Visjonen om Norge som grønt batteri - gullgruve eller luftslott?
Med flere kabler ut av Norge og mer kraftproduksjon fra vind- og solkraft i både Norden og resten av Europa vil behovet for fleksibilitet i kraftsystemet øke. Betyr dette større inntjeningsmuligheter for norsk regulerbar vannkraft? Eller vil fleksible forbrukere og batterier løse hele problemet? Er visjonen om Norge som grønt batteri en gullgruve eller et luftslott?
PROGRAM
Tid
Tema
11:00-11:20
Velkommen og resultater fra NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2018-2030
Ingrid Bjørshol Holm/NVE
Jonas Amundsen/NVE
11:20-11:40
Norges rolle som tilbyder av fleksibilitet til Europa i fremtiden 
Torjus Folsland Bolkesjø /NMBU 
11:40-12:00
Grønt batteri: økende verdi, men dekker ikke alt
Karin Lövebrant Västermark/
Statnett
12:00-12:10
Pause

12:10-12:30
Tipping points - hva vil skje i kraftmarkedet i en fremtid med lave fornybarkostnader? 
Geir Brønmo/Pöyry
12:30-12:50
Utviklingen av et felles-europeisk balansemarked
Jonas Bøe/NVE
12:50-13:00
Oppsummering
Ingrid Bjørshol Holm/NVE
Jonas Amundsen/NVE
Hva er megatrendene innen fremtidens energibruk?
PROGRAM
Tid
Tema
11:00-11:05
Velkommen
Ingrid Magnussen/NVE
11:05-11:20
Norge på vei mot det fornybare samfunnet 
Dag Spilde/NVE 
11:20-11:45
Trender i energimarkedet og hvordan dette kan påvirke finanssektoren
Thina Margrethe Saltvedt/ Nordea
11:45-12:10
Fremtidens energibruk i lufttransport
Olav Mosvold Larsen/Avinor
12:10-12:35
Hydrogen - hvilken rolle kan det få i fremtidens energisystem?
Vidar Eide/Statkraft
12:35-13:00
Datasentre - verdens raskest voksende kraftkrevende industri
Benedicte Fasmer Waaler/ Invest in Norway
Hvordan kan norsk energibransje utnytte mulighetene i Vinterpakken?
Europa skal bli grønnere og energisektoren spiller en avgjørende rolle for at EU skal nå sine klimamål. Nytt regelverk bestemmes nå i Brussel, og det er viktig at norsk energibransje følger med. Hvordan påvirker de nye reglene Norge og norske energiinteresser? Og hva er egentlig Norges energiinteresse? I denne sesjonen tar vi tempen på Brussel, og du lærer mer om hvordan norske aktører kan utnytte mulighetene som ligger i Europas grønne omstilling.
PROGRAM
Tid
Tema
11:00-11:10
Velkommen
Liv Arntzen Løchen/NVE
Ingvill Sjøvold Nilsen/NVE
11:10-11:30
Status i Brussel og veien videre 
Lisa Maria Løvold/energiråd Brussel
11:30-11:50
Påvirkning i Brussel - hvordan sikre norske energiaktørers interesser
Ingebjørg Harto/NHO
11:50-12:10
Hvordan balansere europeiske og norske interesser i Brussel?
Bente Hagem/Statnett og styreleder ENTSO-E
12:10-12:30
Utviklingen i belysningsmarkedet - praktiske case
Thor Bergli/Smart Elektro AS
12:30-12:50
Kåseri 
Eirik Bergesen/politisk kommentator og satiriker
12:50-13:00
Avslutning 
Liv Arntzen Løchen/NVE
Ingvill Sjøvold Nilsen/NVE
Adresse:

Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2