TIDSSKJEMA

Torsdag 18. oktober:
Kl. 08.30 - 10.00   Registrering og mingling
Kl. 10:00 - 16:15   Hovedsesjon
Kl. 18:15               Aperitif
Kl. 19:00               Festmiddag

Fredag 19. oktober:
Kl. 08:30 - 10:30   Parallellsesjoner del I
Kl. 11:00 - 13:00   Parrallellsesjoner del II
Kl. 13:00 - 14:00   Avslutningslunsj

VEIEN TIL FORNEBU

Det er gode kollektivforbindelser til Scandic Fornebu og representanter for NVE vil være tilstede på Lysaker stasjon og bussholdeplassen "IT Fornebu", for å vise vei.

- Tog/flytog: ta toget til Lysaker Stasjon. Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.
- Buss: Fra Oslo sentrum (Jernbanetorget/Rådhusplassen). Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.
- Bil: Parkering mot betaling i parkeringshus under hotellet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Kostnader:
Deltakeravgift kr. 5200,- dekker deltakelse på konferansen og lunsj torsdag.
Festmiddag torsdag inkl. drikke og underholdning kr. 1400,-.
Avslutningslunsj fredag kr. 375,-.
Overnatting per døgn kr. 1577,-.

Endringer:
Den enkelte deltaker kan selv gjøre endringer i påmeldingen innen endringsfristen. Dette gjøres via lenken i påmeldingsbekreftelsen, mottatt på e-post.

Avbestilling:
All avbestilling må gjøres skriftlig til Oddny Stokholm (oks@nve.no). Ved avbestilling etter påmeldingsfristen faktureres et administrativt gebyr på kr. 500,-. Eventuelt innbetalt deltakeravgift refunderes, minus det administrative gebyret. Avbestilling etter påmeldingsfristen gir ingen refusjon.

Påmeldingsfristen er 28. september.
Endringsfristen er 4. oktober.

FRIPLASSER/GRATIS DELTAKELSE

Studenter:
Det er et begrenset antall friplasser til studenter (bachlor og master) og plassene fordeles etter vurdering av innsendte søknader. Studenter kan sende en kort søknad (maks en halv side) til Jon Erling Fonneløp (jef@nve.no) innen 25. september.

NGO/frivillige organisasjoner:
Det er et begrenset antall friplasser til frivillige organisasjoner. Det er maks én plass per organisasjon og plassene tildeles avtale med Norges energidager ved Oddny Stokholm (oks@nve.no)

Alle friplassene dekker kun deltakelse på konferansen og lunsj torsdag. Eventuell festmiddag, overnatting og/eller avslutningslunsj fredag må dekkes av studenten/organisasjonen selv.
Adresse:

Scandic Fornebu,
Martin Linges vei 2