Kurs i Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg (VAV)
Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal behandles for å få et godt innregulert anlegg. Ulike problemstillinger og prinsipp belyses både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Typiske problemstillinger og feilsøking belyses også.

Kurset bygger videre på kunnskap fra Innregulering Grunnkurs og gir verdifull kompetanseheving dokumentert med kursbevis. Målgruppe er personer med ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg, innregulerings-, service– og driftspersonell, byggeiere og andre bestillere av slike anlegg.
PROGRAM
Torsdag 12. mars
Tid
Tema
08:00
Registrering - Utdeling av kursmateriell - Kaffe
08:15
Innregulering av proporsjonalmetoden
08:50
Pause
09:00
Sensorer og romregulering
09:25
Utforming og innregulering av behovsstyrte anlegg:
- Ulike type anlegg/reguleringsprinsipp
- Arbeidstrinn for ulike anlegg
10:00
Pause
10:10
Automatikk
- Oppbygging
- Bussteknologi og ulike protokoller
- Adressering, kabling og kobling
- Konkretisering mot eksempler
11:20
Lunsj
12:00
Gruppeinndeling

Gruppe 1, 2, 3
Praktiske oppgaver
- CAV/VAV-rigg
- VAV rigg m/PC
- Automatikk-rigg

Gruppe 4, 5, 6
- Teorioppgaver
- Minirigg
- Demo AT
13:30
Gruppeoppgavene fortsetter
14:55
Pause - Kaffe
15:05
Gruppeoppgavene fortsetter
16:45
Slutt dag 1
Fredag 13. mars
Tid
Tema
08:00
Dimensjoner og samtidighet:
- Samtidighet. Beregning av luftmengder.
- Dimensjonering. Beregning av energibruk og SFP
- Eksempler fra bygg der det har gått bra/mindre bra - tiltak (feilsøking)
09:00
Krav til overlevering
- Hvilke krav skal stilles?
- Belastningstest - samsvarskontroll - vifteeffekt
10:20
Gruppeinndeling

Gruppe 4, 5, 6
Praktiske oppgaver
- CAV/VAV-rigg
- VAV-rigg m/PC
- Automatikk-rigg

Gruppe 1, 2, 3
- Teorioppgaver
- Minirigg
- Demo AT
11:50
Lunsj
12:30
Gruppeoppgavene fortsetter
13:55
Pause - Kaffe
14:05
Gruppeoppgavene fortsetter
15:30
Plenum: Spørsmål - Diskusjon - Oppsummering - Utdeling av kursbevis
16:00
Slutt dag 2
Med forbehold om mindre endringer i program.