GeoFlow-pilot
Trondheim | februar-mai 2022
INVITASJON
Statens vegvesen, Q-Free Norge AS og SINTEF samarbeider om utprøving av vegprisingsteknologi i Trondheim. Vegmyndighetene ønsker bedre kunnskap om de tekniske mulighetene og om holdninger og erfaringer som sjåfører gjør seg gjennom å teste teknologien. Ved deltagelse vil det installeres, og senere avinstalleres, utstyr som logger GPS-posisjon og tidsstempel når kjøretøyet er i bruk. 

For å melde deg på piloten må du svare på noen spørsmål. Svarene vil bli benyttet til å gjøre utvalg av deltagere for å sikre et representativt utvalg i piloten, og kan bli benyttet i statistikk i etterkant av prosjektet. Ingen personopplysninger vil bli brukt i rapporter eller utenfor piloten, og anonymiseres eller slettes når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent.

NB: Piloten er kun for de bosatt i Trondheim.

Tidsperiode for piloten:
Rekruttering: 10. januar – 10. februar
Installasjonsperiode 1. – 15. februar
Pilotperiode: mid februar – april/mai
 
Dersom du har spørsmål kontakt oss gjerne på: its-pilot@vegvesen.no

Praktisk informasjon

Tidsperiode for piloten:
Rekruttering: 10. januar – 10. februar
Installasjonsperiode 1. – 15. februar
Pilotperiode: mid februar – april/mai
 
Dersom du har spørsmål kontakt oss gjerne på: its-pilot@vegvesen.no
- www.sintef.no/community -