HMS – internkontroll i boligselskaper

På dette kurset får du en innføring i hvordan helse, miljø og sikkerhetsarbeidet bør drives i boligselskaper. Kurset er praktisk rettet, og har som formål å skape grunnlag for å lage et systematisk og godt internkontrollsystem. Vi foretar en vernerunde i et boligselskap for å vise HMS i praksis.

NB! Kurset bygger på HMSmodulen på Styrerommet.net, men er ingen opplæring i denne. For bestilling av HMSmodulen, klikk her!

Kurset tar bl.a. for seg følgende temaer:

  • Hva er HMS/internkontroll?
  • Hvorfor er HMS viktig for boligselskaper?
  • Hvem har ansvaret for hva?
  • Krav til selskaper med arbeidsgiveransvar.
  • Hvordan komme i gang?
  • Hva skal kontrolleres? Anbefalte rutiner.
  • Integrering av vedlikeholdsrutiner i HMS-arbeidet.
  • Hva kan selskapene gjøre selv, og hva trenger de faglig hjelp til?

Foreleser: Arne Bernhardsen, HMS-konsulent.
Tidspunkt: Tirsdag 9. mai kl. 17 – 21.

Sted: Kursene foregår i et utvalgt boligselskap avhengig av hvem som melder seg på kurs og hvem som ønsker en vernerunde gjennomført i sitt boligselskap.

Kursavgift: Kr 2 100 per deltager. Enkel servering er inkludert.

Påmeldingsfrist:  Tirsdag 2. mai.
Begrenset antall plasser. Vær ute i god tid!
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Målgruppe: Styremedlemmer og driftspersonell som ønsker å sette seg inn i, eller oppdatere seg på HMS-systemer tilpasset boligselskaper. Kurset retter seg også mot boligselskaper med arbeidsgiveransvar.

Meld deg på her!