Nulltoleranse for vannskader - fantasi eller virkelighet?

SINTEF Byggforsk, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom går sammen om å arrangere et årlig fagseminar med fokus på vannskadeproblematikken.  Funksjonsbaserte krav (TEK), en flom av nye produkter, varierende grad av prosjektering mm. gir stadig nye utfordringer i hvordan håndtere vannskadesikre løsninger på en best mulig måte.  Hovedmålet med seminaret er reduksjon i og forebygging av vannskader. Seminaret fokuserer på tydelig informasjon, gode løsninger og optimale installasjonsprinsipper.

Tid

Tema

Foredragsholder

09.00-09.30 Registerering/kaffe  
09.30-09.40 Velkommen, praktisk info
Målsetting ved seminaret
Bjørn Grimsrud
Marianne Røiseland
09.40-10.10 Er vannskader et problem? Hvem, hva og hvor er problemet? Lars-Erik Fiskum
10.10-10.30 Ansvar og utfordringer i et turbulent marked kjennetegnet ved:
Et utall og uoversiktlig distribusjonsnett; et utall mer eller mindre kjente VVS
artikler; VVS artikler innkøpt av kunden - gjerne over nett; et utall vannskader.
Tor Backe
10.30-10.45 Kaffe  
10.45-11.15 Hvordan unngå vannskader på kjøkken og toalettrom?
Kjøkkenet - det nye våtrommet? Vannstoppventiler overalt?
Lars-Erik Fiskum
11.15-11.45 Fortsatt mye feilmontering av rør-i-rør
Erfaringer fra feltundersøkelser. Hvordan gjøre det riktig? Ny lommehåndbok.
Bjørn-Roar Krog
11.45-12.45 Lunsj  
12.45-13.15 Hvordan bygge vannskadesikre føringsveier for vannrør i næringsbygg?
Hva gjøres i Sverige?
Fredrik Runius
13.15-13.45 Hva er korrekt plassering av sanitærutstyr og hvem bestemmer?
Plassering av sluk bestemmer alt!  "Niagara Falls" + designsluk = ?
Bjørn Grimsrud
13.45-14.00 Kaffe  
14.00-14.30 Markedets krav og forventninger til dokumentasjon.
Produktdokumentasjon - Monteringsanvisninger - FDV dokumentasjon
Oddgeir Tobiassen
14.30-15.00 Hvordan kan rørleggerbedriftene forebygge vannskader?
Erfaringer fra virkeligheten
Håvard Tjessem
15.00-15.15 Oppsummering
Veien videre og fokusområder mot 2020!
Bjørn Grimsrud