Norsk Vannskadedag

Tid og sted:        7. februar 2019,  kl. 09.00-15.15, Vika kino, Ruseløkkveien 14, Oslo

Deltakeravgift:   Kr 2 900,- + mva (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 1. februar 2019
Ikke benyttet seminarplass belastes med full seminaravgift.

Deltakeravgiften må være betalt før seminarets start.

Kontakt oss for mer informasjon:
Bjørn Grimsrud: bjorn@ffv.no
Lars-Erik Fiskum: lars-erik.fiskum@sintef.no
Oddgeir Tobiassen: oddgeir@rornorge.no