Program - Torsdag 19. oktober
 
Kl. Tittel Foredragsholder
     
09:00 Registrering
 
 
10:00 Velkommen
 
Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør
10:10 Åpning
 
Terje Søviknes, olje- og energiminister
10:35 Kraft og omstilling
 
Arvid Moss, NHO-president
11:00 Klimaendring og digitalisering - hvordan skal kraftbransjen omstille seg? Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør
11:30 Lunsj
 
 

Digitalisering og nye løsninger
 
12:30 Digitalisering i kraftsektoren. Hvilke muligheter finnes? Hege Skryseth, adm.dir for Kongsberg Digital og konserndirektør Kongsberg Gruppen
12:55 Hva skal til for å endre adferd og ta i bruk nye løsninger? Kjetil Bjorvatn, professor NHH
13:20 Sårbarhet i digitaliseringens tid
 
Janne Hagen, sjefingeniør NVE
13:40 Å delta eller dilte etter, det er spørsmålet
 
Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi
14:00 Pause
 
 

Strukturendring i kraftbransjen
 
14:30 Hvorfor kjøpte vi Hafslund?
 
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
  Det store bildet - behovet for større enheter
 
Steinar Bysveen, konserndirektør Statkraft
  Behovet for å konsolidere også innen kraftproduksjon  Jannicke Hilland, konsernsjef BKK
15:20 Hva blir nettselskapenes rolle i framtiden?
 
Ole Sunnset, konsernsjef Ringeriks-Kraft
Eilert Henriksen, adm.dir. Norgesnett Holding
15:55 Hardtalk med Per Sanderud Knut Lockert, daglig leder Distriktsenergi
Sigrid Hjørnegård, direktør Energi Norge
16:20 Avsluttende kommentar og info
 
 
16:30
 
Slutt  
18:15
 
Aperitiff
 
19:00
 
Festmiddag