Parallellsesjoner - Fredag 20. oktober

1 - Nett.no?! -
Forventninger om fortsatt god forsyningssikkerhet og mer uregulerbar kraft setter krav om styrket planlegging, bygging og drift av det norske strømnettet. Samtidig som kraftbransjen sitter midt oppe i tidkrevende prosesser for å planlegge og bygge framtidens nett, kommer ny teknologi som både stiller nye krav og gir nye muligheter i et mye raskere tempo enn vi er vant til. I denne sesjonen vil vi se nærmere på hvordan ny teknologi og nye samarbeidsformer kan påvirke nettselskapenes planlegging, investeringer og drift av nettet. Hvordan utfordrer omstillingen tradisjonelle tankeganger, og hvilke forventninger har NVE til selskaper med ambisjoner om å være ledende i bransjen om ti år? Hva skal til for å forene rask omstilling med trygg og god drift av den samfunnskritiske infrastrukturen som strømnettet er?

Kl. Tittel Foredragsholder
     
09:00
 
Velkommen - 
Hva mener bransjen om framtiden, tro?
Arne Anders Sandnes, seniorrådgiver NVE
 
09:20
 
Status og drivere i nettutviklingen
 
Rune Flatby, avdelingsdirektør NVE
 
09:40
 
Fremtidens nett - hva, hvordan?
 
Kjell Sand, professor II NTNU
 
10:00

 
En smart vei mot et smartere transmisjonsnett

 
Sonja Berlijn, FoU-direktør Statnett
Frøydis Aakenes, analytiker
Morten Hellum, avdelingsleder
10:30
 
Pause
 
 
11:00
 
Kan Trøndelag atter vise vei?
 
Bård Olav Uthus, nettdirektør Trønderenergi Nett
 
11:20
 
Robotane kjem! - automatisering av nettdriften
 
Hans Terje Ylvisåker, programsjef BKK Nett AS
 
11:35
 
Godt samarbeid en forutsetning for et smartere kraftsystem
 
Anne Sofie Ravndal Risnes, spesialrådgiver Statnett
 
11:50
 
Utvikling av DSO-rollen
 
Ove Flataker, avdelingsdirektør NVE
 
12:20
 
Avslutning -
Hva mener bransjen om framtiden, egentlig?
Arne Anders Sandnes, seniorrådgiver NVE
 


2 - Slik blir fremtidens kraftsystem -
Frem mot 2030 vil klima- og energipolitikk og ny teknologi føre til store endringer i kraftmarkedet, både på nordisk og europeisk nivå: En tettere integrering mot Europa vil gjøre Norden til en del av et større marked. Fornybar energi vil utgjøre en stadig større del av energiproduksjonen i hele Europa. Elektrifisering av ulike sektorer vil bidra til økt kraftforbruk. Forbrukere vil etter hvert ta en gradvis mer aktiv rolle i kraftmarkedet. I denne sesjonen vil du lære mer om hvordan endringene vil påvirke markedsaktørene i kraftbransjen, og du får høre hvilke drivere som vil være avgjørende for hvilken kraftpris vi kan vente oss i årene som kommer.

Kl. Tittel Foredragsholder
     
09:00
 
Velkommen
 
NVE
 
09:10
 
Kraftmarkedet mot 2030
 
Gudmund Bartnes, seniorrådgiver NVE
 
09:30
 
Slik treffes kraftbransjen av endringer i årene som kommer
 
Andreas Thorsheim, daglig leder Otovo
 
10:00
 
Vindkraft uten støtte
 
Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver Norwea
 
10:30
 
Pause
 
 
11:00
 
Fremtidens elkunder: Potensial for fleksibilitet på
forbrukssiden
Monica Havskjold, seksjonssjef NVE
 
11:20
 
Mulighetene i kraftsystemet ved storskala elektromobilitet
 
Joakim Sveli, forretningsleder eSmart Systems
 
11:40
 
Når hjemmet og strømmen styrer seg selv
 
Edgeir Vårdal Aksnes, daglig leder Tibber
 
12:00
 
Markedsløsninger som tilrettelegger for smartere
utnyttelse av fleksibilitet
Kristin Lucie Munthe, direktør Statnett