Velkommen til BYGG 4.0

Konferansen Bygg 4.0 fokuserer i år på datadrevet innovasjon og nye digitale forretningsmodeller for byggenæringen.

Digitale teknologier, ofte i kombinasjon med andre muliggjørende teknologier, bringer med seg nye muligheter for jobb- og verdiskaping. 

Data er den nye oljen
Det blir nå produsert mer data hver uke enn det ble i hele forrige årtusen. Store mengder data inngår i produksjonsprosesser og forretningsmodeller som blir stadig mer verdifulle for landenes økonomi. 

– Det er likevel evnen til å omgjøre data til innsikt som vil avgjøre hvilke næringer og selskaper som gjør suksess i fremtiden. Med eksponentiell vekst av data – fra sensorer, rapporter, bilder, video, lydspor med mer – vil støtte fra kunstig intelligens bli helt nødvendig for å skille det uvesentlige fra det vesentlige, sier forskningsleder i SINTEF Byggforsk, Petra Rüther. 


Håper å konkretisere prosjektidéer
Digitalisering er drevet frem av økt datakapasitet og regnekraft, og omfatter blant annet teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens.

 
– Men få i byggenæringen har klart å utnytte potensialet i datadrevet innovasjon til fulle. Det skyldes blant annet barrierer mot å ta i bruk nøkkelteknologier, spesielt i mindre bedrifter, sier seniorforsker Nathalie Labonnote. 

Konferansen, som arrangeres av SINTEF, finner sted på Meet Ullevål 8. mai. Bygg 4.0 tar utgangspunkt i nye forretningsmuligheter innen digitalisering av byggenæringen, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i samarbeid med andre sektorer – blant annet IKT- og finansbransjen.

Foredrag fra både forskningsinstitutter og bedrifter skal vise veien til suksess innen digitalisering. Etter foredragene inviteres det til en aktiv og engasjerende workshop som er åpen for alle.

– Vi har forberedt et spennende program med inspirerende foredrag før lunsj, fulgt av en workshop hvor vi håper å konkretisere flere prosjektidéer med innovative bedrifter, sier Labonnote. 

Tid: Onsdag 8. mai kl. 8–16
Sted: Meet Ullevaal, Oslo

Meld deg på her.

Dette er SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Kontakt
Seniorforsker Nathalie Labonnote
Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Nitter