NVE og Energimyndighetens markedsseminar 2018

NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke gjennomsiktigheten og spre kunnskap om elsertifikatmakedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk elsertifikatseminar. 

Sted: Radisson Blu Airport hotel, Hotellvegen, 2061 Gardermoen
Tid: Fredag 25. mai kl 10-15

Kaffe og registrering fra kl 0930.

Transport: Gangavstand til Oslo Lufthavn og Flytoget. 

Kostnad: Deltakeravgift NOK 1000,- (inkl. moms). I denne inngår formiddagskaffe, lunsj og ettermiddagskaffe.

Påmeldingsfrist 9. mai. Ingen refusjon ved avmelding etter denne. Du kan velge å betale via faktura eller kredittkort.

Henvendelser om registrering gjøres til: lba@nve.no
Henvendelser om faglig innhold gjøres til: inguel@nve.no