Trykk her for å åpne stream av arrangementet

 

Agenda

08.30

Registrering åpner (Telenor Expo, plan-3, Fornebu)

09.00

Seminaret åpnes

Vi digitaliserer Norge – en forutsetning for effektive kommuner
v/Ove Fredheim, Direktør Bedriftsmarked

Digital modenhet viktigere enn teknologi
v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Digitalisering i skolen – en nødvendighet for bedre læring og kunnskap
v/Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant (AP), Utdanningskomiteen

Digital læring i Askerskolen
v/Ivar Berg, Prosjektleder Kunnskapssenteret, Asker kommune

"Jevn og hverdagslig bruk" - Digitalisering av Randabergskolen
v/Odin H. Nøsen, Rådgiver for Skolesjefen, Randaberg kommune

"Hvordan håndtere samtykke problematikken knyttet til GDPR i skolesektoren?"
v/Tonje Kristin Hokholt Nordli - salgsdirektør for Offentlig og helse og Nicolay Moulin - VP for Digital Governance, Evry

11.30-12.30

Lunch

 

Læring i en digital skole sett fra elev,- lærer – og lederperspektiv
v/Bente Rafen-Sparby, Avdelingsleder Bekkestua skole, Bærum kommune

Digitalisering av barnehager og skoler – eksempler på konkrete digitale muligheter
v/Johan Fredrik Haugen, Business Manager, Telenor og Andreas Berg Dale, Head of Product Sales & Marketing, Skalar

Smart Kommune – Telenors rammeverk for digitalisering av kommuner og byer
v/Stein C. Tømmer, Leder Smarte Kommuner og Byer, Telenor Norge

Digitalisering i skolen med moderne skytjenester - møt læringsplattformen Teams for utdanning
v/Magnus Sandtorv, IT-rådgiver, Horten kommune

Odda digitaliserer skolen
v/Andreas H. Sigvaldsen, Virksomhetsleder, Odda kommune

Hvordan realisere smarte skolebygg med fornøyde brukere
v/Roy Johansen, Leder Smarte Bygg, Telenor Business

16.00

Avslutning