Energi- og miljøtiltak i boligselskaper

Norske husholdninger står for en femdel av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands.

Et av de viktigste tiltakene for en mer miljøvennlig energibruk er ikke å produsere mer, men bruke mindre. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi også klimaet og miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep. Potensialet i energieffektivisering er enormt. Man kan også spare mye penger på å være energismart.

Dette vil bli gjennomgått på kurset:

  • Ulike energi-sparetiltak som er aktuelle for eksisterende bygg.
    Dette vil typisk være tiltak som reduserer behov for tilført energi (for eksempel etterisolering av fasade) og tiltak knyttet til energisparende tiltak på varmeanlegg. Det vil bli vist eksempler med typisk kostnad og energibesparelse.
  • Eksempler på energi-prosjekter, der positive og negative erfaringer blir drøftet.
  • Anbefalinger i forhold til fremgangsmåte for å få et vellykket prosjekt, hvordan involvere beboere og hvordan varmeanlegg bør følges opp for å få mest energibesparelse.
  • Hvilke støtteordninger finnes og hvordan man skal forholde seg til disse?
  • Kort innføring i Energimerke-ordningen, og hvordan ulike energitiltak påvirker denne.

Foreleser: Joakim Larsen, energirådgiver i OBOS Prosjekt.
Tidspunkt: Torsdag 4. mai, kl. 17 – 20.
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1.
Kursavgift: Kr 1 400 per deltager. Enkel servering er inkludert.  

Påmeldingsfrist: Tirsdag 2. mai.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Målgruppe: Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.

Meld deg på her!