Valgforberedelser – valgkomiteens utfordringer

Som medlem av valgkomiteen i boligselskapet innehar du et viktig verv. Ved å få tak i de riktige kandidatene til styret, legger valgkomiteen grunnlaget for god styring og positiv utvikling av boligselskapets felles verdier.

På dette kurset vil valgkomiteens rolle i boligselskapet bli belyst. I tillegg til å motivere deg for oppgaven, vil vi gi råd og forslag til hvordan valgkomiteen kan jobbe med hensyn til verving, kommunikasjon og planmessig arbeid fram til årsmøte/generalforsamling.

Fakturaen går til styret, så husk å få godkjennelse for kursdeltagelse før påmelding.

Foreleser: Morten Røstengen, teamleder i OBOS Avdeling Medlemslag.
Tidspunkt: Torsdag 12. januar kl. 17 - 20
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 10. januar.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Målgruppe: Medlemmer av valgkomiteen.

Meld deg på her!