Priser

Boligselskaper med opp til 49 leiligheter:
•Oppstartskostnad kr 2 339,- inkl. mva.
•Årlig abonnement kr 670,- inkl. mva.

Boligselskaper med 50 leiligheter eller flere:
•Oppstartskostnad kr 2 945,- inkl. mva.
•Årlig abonnement kr 804,- inkl. mva.

Boligselskaper som allerede har kjøpt HMS-håndboken i papirutgave, betaler kun for abonnementet.
Priser pr. 1.1.2018.

Klikk her for bestilling