Tid Tema Ansvarlig
     
09:00 - 09:15 Velkommen NVE
09:15 - 09:25 Introduksjon til metodeutvikling
aktsomhetskart snøskred
Odd Are Jensen, NVE
09:25 - 09:45 Metodeutvikling aktsomhetskart snøskred Kjersti Gisnås, NGI
09:45 - 10:15 Automatisk deteksjon av snøskredaktivitet ved bruk
av radarsatellitter
Markus Eckerstorfer, NORUT
10:15 - 10:45 Bruk av ny teknologi i datainnsamling Heidi Hefre, NGI
10:45 - 11:30 Skredfarekartlegging i regi av NVE Odd Are Jensen, NVE
11:30 - 12:30 Lunsj  
12:30 - 13:00 Fra skredfarekartlegging til prosjektering av sikring:
"the missing link"
Kalle Kronholm og Andrea Taurisano, Skred AS
13:00 - 13:30 Probabilistisk analyse i faresonekartlegging Zhongqiang Liu, NGI
13:30 - 13:45 Pause  
13:45 - 14:15 Innføring av tredjepartskontroll/uavhengig kontroll? Jaran Wasrud, NVE
14:15 - 14:45 Tilgjengeliggjøring av fareutredninger Even Vegard Dalen, NVE
14:45 - 15:00 Avslutning