NORSK BYGNINGS­FYSIKK­DAG har etablert seg som en arena for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger som er direkte nyttige for norsk byggenæring. 

Fra forskningen presenteres klimatilpasning av bygg, nullutslippsbygg, fuktberegninger, løsninger for grønne tak og smarte fasader. Det vil også bli presentert erfaringer fra byggeprosjekter innen temaene byggskader, energibruk og dagslys.

Program

09:00–09:05 Velkommen
09:05–09:30 Klimatilpasning av bygninger Kristin Elvebakk, SINTEF Byggforsk

 • Klima 2050 Rammeverk 
 • Hvilke forhold kan påvirkes og når?
 • Verktøy for hjelp til klimatilpasning av bygninger

09:30–10:00 Norges første innendørs skihall – bygningsfysiske utfordringer i kø Thor Oskar Relander, Norconsult

 • Innendørs skihall
 • Snø på terreng
 • Snøsmelting

10:00–10:30 Skader på nyere bygninger – kan de lære oss noe? Grethe Kjeldsen, Multiconsult

 • Typiske skader
 • Erfaringer fra uavhengig kontroll

10:30–10:45 Pause

10:45–11:15 Energibruk i nullutslippsbygg Åse Lekanger Sørensen, SINTEF Byggforsk

 • ZEB pilotbygg i drift
 • Målt energibruk sammenlignet med beregningene

11:15–11:45 Er overordnede krav til passivhus fornuftige og miljøvennlige? Ingve Olai Ulimoen og Siemen Kalnæs, Norconsult

 • Ambisjonsnivå – vurdering av konseptet i tidligfase
 • Prosjektering –  se den større sammenhengen

11:45–12:45 Lunsj

12:45–13:15 Uavhengig kontroll Simen Tovmo, Rambøll Norge AS

 • Erfaringer fra uavhengig kontroll; positive og negative sider 
 • Kontroll i ulike tiltaksklasser

13:15–13:45 Lufting av store tretak Lars Gullbrekken, SINTEF Byggforsk

 • Byggskadearkivet
 • Godt isolerte tretak
 • Lufting av tak- oppdaterte anbefalinger
 • Lette kompakte tretak med organisk materiale

13:45–14:15 Lufting av kryprom under moduler Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk

 • Fuktkilder
 • Uttørkingsevne
 • Muggvekstrisiko  

14:15–14:30 Pause

14:30–15:00 Dagslysdesign fra første skisse Line Karlsen og Arnkell J. Petersen, Erichsen & Horgen

 • Dagslys er nå i større grad i fokus ved bygningsdesign. 
 • Eksempler på hvordan vindusplassering, balkonger m.m. påvirker daglys 
 • Introduksjon til ny bransjeveileder for dagslys

15:00–15:30 Komfort på kontoret Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk

 • Laboratoriemålinger av termisk komfort og dagslys
 • Opplevd og målt komfort i et kontrollert innemiljø 
 • Undersøkelser av naturlig og mekanisk ventilasjon
 • Solskjerming

15:30–16:00 Bygningstekniske utfordringer med grønne tak Erlend Andenæs, NTNU 

 • Overvann – laster og frost
 • Lekkasjer
 • Fuktopptak i plastisolasjon

16:00–16:10 Oppsummering og avslutning

Vi tar forbehold om endring i programmet.