PRIS OG PÅMELDING
Prisen er kr 4.500,- eks.mva. Studenter kr 1 000,- eks. mva. Presse går gratis.

Inkluder lunsj og pauseservering.

Påmeldingsfrist 
Ny påmeldingfrist innen 08.11.2018 (bindende). 
Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift. Deltakeravgiften må være betalt før kursstart.

SPØRSMÅL?

Om påmelding og andre praktiske ting: 
kurs.byggforsk@sintef.no

Om faglig innhold:
kristin.elvebakk@sintef.no 
lars.gullbrekken@sintef.no 
stig.geving@ntnu.no