Innregulering Grunnkurs

Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer godt og er innregulert riktig. Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap om innreguleringsmetoder, instrumentering, målemetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset er egnet for saksbehandlere i prosjektering og utførelse, innreguleringspersonell, kontrollører og driftspersonell.

Dokumentasjon:
Deltakere får omfattende kurskompendiet. Kursbevis ved gjennomført kurs.

 

Tirsdag 26. mars

08:30 Registrering – Utdeling av kursmateriell
           –  Kaffe – Innledning

09:00 Innregulering etter proporsjonalmetoden

10:30 Pause – Kaffe

10:40 Målemetoder for luftmengde
           Vanlige fellesnordiske metoder
           Prandtlrør-måling
           Nøyaktighet – toleranse

11:30 Lunsj

12.10 Gruppeinndeling

12:20 
Gruppe 1, 2 og 3

 • Forberedelse for innregulering
 • Teorioppgave, del 1

Gruppe 4, 5 og 6
Praktiske oppgaver:

 • Modellanlegg
 • Virkelig anlegg + instrumenter
 • Luftmengdemålinger

13:40 Pause – Kaffe

13:55
Gruppe 1, 2 og 3 fortsetter

 • Anleggstekniske forutsetninger
 • Praktisk måling av SFP
 • Teorioppgave, del 2

Gruppe 4, 5 og 6 fortsetter
Praktiske oppgaver:

 • Modellanlegg
 • Virkelig anlegg + instrumenter
 • Luftmengdemåling

16:45 Slutt første dag

Onsdag 27. mars

08:00 Innregulering etter trykkfalls-beregninger. Forinnstilling og DPM-metoden

08:50 Innreguleringsskjema på PC

09:10 Pause – Kaffe

09:20 Innregulering av VAV-anlegg 

10:20 Gruppeinndeling

10:30
Gruppe 4, 5 og 6

 • Forberedelse for innregulering
 • Teorioppgave, del 1

Gruppe 1, 2 og 3
Praktiske oppgaver:

 • Modellanlegg
 • Virkelig anlegg + instrumenter
 • Luftmengdemåling

11:50 Lunsj

12:30
Gruppe 4, 5 og 6  fortsetter

 • Anleggstekniske forutsetninger
 • Praktisk måling av SFP
 • Teorioppgave, del 2

Gruppe 1, 2 og 3 fortsetter
Praktiske oppgaver

 • Modellanlegg
 • Virkelig anlegg + instrumenter
 • Luftmengdemåling

13:50 Pause – Kaffe

14:00 Gruppearbeid fortsetter

15:20 Plenum: Spørsmål – Diskusjon – Oppsummering – Utdeling av kursbevis

15:45 Slutt