Styrearbeid i boligselskap

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte. Målet med dette kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid. I tillegg ønsker vi å bidra til at styremedlemmer i boligselskap blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser. Dette er et svært nyttig kurs for nyestyremedlemmer, og for gamle som ønsker å holde seg oppdatert.

Kurset tar bl.a. for seg følgende temaer:
• Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver
• Årsberetning og protokollføring
• Forarbeid og gjennomføring av generalforsamling og årsmøter
• Forretningsføreravtalen; hvilke tjenester utfører OBOS?
• Lover, vedtekter og kontrakter – kort innføring

Foreleser: Geir Kro, Forvaltningskonsulent OBOS Rogaland
Sted: OBOS Bryne, Morenefaret 1, 4340 Bryne
Dato: 22. mai 2017 kl. 18:00-21:00

Pris kr 750,-, enkel servering er inkludert.

Meld deg på her!