HMSmodulen på Styrerommet.net

HMS er en pålagt oppgave hvor styret skal beskrive de mest sentrale punktene i det systematiserte arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i boligselskapet. Dette kan virke som en stor og vanskelig oppgave, men med HMSmodulen på Styrerommet.net får du god hjelp til å organisere arbeidet. Modulen er en mal som det enkelte boligselskap kan tilpasse etter eget behov.

På kurset vil du lære hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet. Det er kun plass til 15 deltakere. Disse vil gjennom praktiske oppgaver jobbe med funksjonaliteten i modulen. Kursrommets pc’er vil bli benyttet.

Kurset tar ikke for seg rutiner, lover og regler innenfor HMS. Det tilbyr vi i et eget kurs som heter HMS-internkontroll i boligselskaper. 

Foreleser/kursansvarlig: Kenan Jasarevic, forvaltningskonsulent i Avdeling medlemslag.

Tidspunkt: Tirsdag 23. mai, kl. 17 – 20.
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1.
Kursavgift: Kr 1 400 per deltager. Enkel servering er inkludert.  

Påmeldingsfrist:Fredag 19. mai.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Målgruppe: Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.

Mer informasjon om HMSmodulen og bestillingsskjema finner du på Styrerommet.net, under ”Produkter og tilleggstjenester” – HMS, eller ved å klikke her!

Meld deg på her!