Åpent møte på Dokkhuset i Trondheim 20.september

Hva skjer når ny teknologi blir hyllevare og supplerer eller erstatter dagens praksis ved gjennomføring av byggeprosjekter og ved utvikling av områder? Dette skal vi få høre om gjennom innlegg fra ZEN og fra ulike teknologiaktører. Det skal også debatteres. Møtet arrangeres i samarbeid med prosjektet VIRKSOMT som er støttet av Husbanken.

Programmet er under utarbeidelse. Møtet vil inneholde disse tema:
 
I. Lunsj og registrering
II. Velkommen!
III. Hvilket behov ser forskningssenteret ZEN for å ta i bruk AI? Innlegg fra ZEN
IV. Teknologiske muligheter ved områdeutvikling. Innlegg fra Powel, AIA Science, Spacemaker og Telenor.
V. Debatt: Hvilke konsekvenser (positive/negative) kan den teknologiske utviklingen få?

Dette møtet avholdes som et halvdagsmøte fra lunsj og ut dagen. Vi kommer tilbake med oppdatert program.
 

Velkommen!