Et nylig avsluttet forprosjekt viser at det er et stort behov for bedre prøvingsmetoder for klassifisering av sklisikre belegg. Nå inviterer SINTEF Byggforsk produsenter, leverandører av gulvbelegg og andre interesserte til gratis temadag onsdag 24. januar fra kl 13.30-16. TEST

PROGRAM:

13:30 – 13:35 (Forskningsleder Sofie Mellegård, SINTEF Byggforsk)

       Velkommen

13:35 – 13:50 (Laboratorieleder Magnus Kron, SINTEF Byggforsk)

      Resultater fra forprosjektet.

13:50 – 14:10 (Prosjektleder Jan-Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF)

     Hvilke krav kommer Omsorgsbygg å stilles i fremtiden?

14:10 -14:20 (Senioringeniør Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet)

    Krav til sklisikkerhet i regelverket

14.20 - 14.30 (Sertifiseringsleder Steinar Klubben, SINTEF Certification)

    Renhold og sklisikkerhet

14:30 – 14:40 ( Seniorforsker Karine Denizou, SINTEF Byggforsk)

    Sklisikkerhet og universell utforming

14.40 – 14.50 (Seniorforsker Monica Pilz, SINTEF Industri, Materialer og nanoteknologi)

     SWIX – skli på ski

14:50 – 15:10 KAFFEPAUSE / MINGLING

15:10 – 15:50 (Forskningsleder Sofie Mellegård, SINTEF Byggforsk)

    Veien videre / diskusjon

15:50 – 16:00

    Avslutning