DOKIVER 2018 - Hvorfor kulturminnedokumentasjon?

Tid: 19. og 20. september 2018
Sted: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Tyssedal


Synes du teknisk-industrielle kulturminner er spennende og er du interessert i dokumentasjon av
kulturminner og kulturhistorie? Da er DOKIVER 2018 konferansen for deg.

Omgitt av vakker natur og perler fra tidlig vannkraftutbygging vil vi diskuterer hvilken samfunnsnytte
dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner har og se på hvordan museene bruker denne ressursen.

Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) og
Hordaland fylkeskommune samarbeider om å løfte viktigheten og synligheten av tekniske og
industrielle kulturminner. Gjennom konferansen får du både faglig teoretisk påfyll og demonstrasjon
av ulike dokumentasjonsmetoder. Hvis du er nysgjerrig på hvordan du kan formidle og dokumentere
kulturminner ved bruk av digitale hjelpemidler og åpne data så ta turen til Tyssedal.

Påmeldingsfrist: 29. august