Styrerommet.net

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet.net. Løsningen gir rask tilgang til våre forvaltningstjenester, og gjør styrearbeidet enklere og mer rasjonelt for deg.

Styrerommet.net gir deg tilgang til eierlister, fakturabehandling, regnskap, budsjetter, økonomiske rapporter m.m. – og tips til nyttige kurs – hele døgnet. Her finnes også løsninger som HMSmodulen og innkalling.

Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet. Etter dette kurset skal man ha de verktøyene man trenger for å bruke Styrerommet.net på en god måte.

Blant temaene er:

  • Design og menyer.
  • Visning av Styrerommets viktigste funksjoner.
  • Effektiv bruk av www.styrerommet.net.

Dersom du ønsker mer dyptgående gjennomgang av de forskjellige modulene, bør du se på kurset Styrerommet.net grunnkurs.

Foreleser: Salam Ali, it-ansvarlig i OBOS divisjon forvaltning og rådgivning

Tidspunkt: Torsdag 19. januar, kl. 17 – 20.
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1.
Kursavgift: Kr 650 per deltager. Enkel servering er inkludert.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 17. januar.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Målgruppe: Alle styremedlemmer i boligselskaper. 

Meld deg på her!