Kurs i Innregulering av behovsstyrte ventilasjonsanlegg (VAV)

Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal behandles for å få et godt innregulert anlegg. Ulike problemstillinger og prinsipp belyses både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Typiske problemstillinger og feilsøking belyses også.

Kurset bygger videre på kunnskap fra Innregulering Grunnkurs og gir verdifull kompetanseheving dokumentert med kursbevis. Målgruppe er personer med ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg, innregulerings-, service– og driftspersonell, byggeiere og andre bestillere av slike anlegg.

Torsdag 14. mars

08:00 Registrering – Utdeling av kursmateriell

08:15  Innregulering etter proporsjonalmetoden

08:50 Pause

09:00 Sensorer og romregulering

09:25 Utforming og innregulering av behovs-styrte anlegg:

 • Ulike type anlegg/reguleringsprinsipp
 • Arbeidstrinn for ulike anlegg

10:00 Pause

10.10 Automatikk

 • Oppbygging
 • Bussteknologi og ulike protokoller
 • Adressering, kabling og kobling
 • Konkretisering mot eksempler

11:20 Lunsj

12:00 Gruppeinndeling
Gruppe  1, 2, 3
Praktiske oppgaver:

 • CAV/VAV-rigg
 • VAV rigg m/PC
 • Automatikk-rigg

Gruppe  4, 5, 6

 • Minirigg
 • Teorioppgaver
 • Demo AT

13:30 Gruppeoppgavene fortsetter

14:55 Pause – Kaffe

15.05 Gruppeoppgavene fortsetter

16:45 Slutt dag 1

Fredag 15. mars

08:00 Dimensjonering og samtidghet:

 • Samtidighet. beregning av luftmengder
 • Dimensjonering- Beregning av energibruk og SFP
 • Eksemper fra bygg der det har gått bra/mindre bra — tiltak (feilsøking)

09:00 Krav til overlevering

 • Hvilke krav skal stille?
 • Belastningstest—samsvarskontroll—vifteeffekt
 • Dokumentasjon

10:20 Gruppeinndeling
Gruppe 4, 5 og 6
Praktiske oppgaver:

 • CAV/VAV-rigg
 • VAV rigg m/PC
 • Automatikk-rigg

Gruppe 1, 2 og 3

 • Minirigg
 • Teorioppgaver
 • Demo AT

11:50 Lunsj

12:30 Gruppeoppgavene fortsetter

13:55 Pause – Kaffe

14:05 Gruppeoppgavene fortsetter

15:30 Plenum: Spørsmål – Diskusjon – Oppsummering – Utdeling av kursbevis

16:00 Slutt dag 2